Mikkelissä tunteita herättänyt kirjaston lukusalijupakka syvenee – nyt myös aluehallintovirasto on ottanut asiaan poikkeuksellisesti kantaa

Mikkelissä on herättänyt paljon tunteita ja keskustelua kaupungin suunnitelmat, joiden vuoksi pääkirjaston lehtilukusali saattaa joutua siirtymään nykyiseltä paikaltaan. Nykyiseen lehtilukusaliin kaavaillaan kaupungin asiointipistettä.

Mikkelin pääkirjaston lehtilukusali saattaa joutua siirtymään nykyiseltä paikaltaan, mikäli kaupunki toteuttaa suunnitelmansa. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa Mikkelin kaupungin kirjastoaan koskeviin suunnitelmiin.

Aluehallintovirasto on lähettänyt kirjeen kaupungin konserni- ja elinvoimajaostolle, joka päättää asiaan liittyvistä toimenpiteistä ensi viikon tiistaina.

– Kirjeen lähettäminen päätöksenteon valmisteluvaiheessa kaupungille tai kunnalle on harvinaista joskin ei ainutkertaista. Tyypillisesti informaatio-ohjausta annetaan suoraan virkamiehille esimerkiksi kansalaisten yhteydenottojen perusteella, Itä-Suomen Aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Anu Liljeström kertoo sähköpostivastauksessaan.

Aluehallintovirastojen tehtäviin kuuluu valvoa kirjastojen toimintaa. Liljeströmin mukaan aluehallintovirasto on saanut useita yhteydenottoja asiasta sekä kirjastosta että huolestuneilta kansalaisilta.

Kirjeessä aluehallintovirasto esittää huolensa kirjaston tiloja koskevien suunnitelmien valmistelusta ja myös nyt tiedossa olevista suunnitelmista.

– Aluehallintovirastoon välittyneiden tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että tämän asian valmistelussa kirjasto ei ole päässyt riittävästi mukaan tilaratkaisujen suunnitteluun. Aluehallintovirasto pitää myös tärkeänä, että kuntalaisten kuuleminen on aitoa jo päätöksen valmisteluvaiheessa.

Aluehallintoviraston näkökulmasta kirjaston tilat ovat kuntalaisten tiloja, joita voidaan käyttää opiskeluun, työskentelyyn tai oleiluun.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Länsi-Savo -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Nykyiseen lehtilukusaliin kaavaillaan kaupungin muita palveluita

Kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston ensi tiistain kokouksessa harkitaan kaupungin palveluiden siirtoa muun muassa kirjastorakennukseen.

Esityksessä (siirryt toiseen palveluun) Mikkelin Matkailun turistineuvonta siirrettäisiin virastotalon ensimmäiseen kerrokseen ja pääkirjastorakennukseen suunniteltuun palvelupisteeseen. Virastotalon tiloihin sijoittuisi kokonaisuudessaan Mikkelin kehitysyhtiö Miksein toiminnot.

Tällä hetkellä Mikkelin Matkailu toimii ulkopuolisissa tiloissa Laitisenkulmassa. Kehitysyhtiö toimii taas Tuma -rakennuksessa.

Suunnitelmissa on myös, että kaupungin asiointipiste ja siinä olevat toiminnot sekä konserniyhtiöiden asiakaspalvelutoimintoja siirrettäisiin kirjaston nykyisen lehtilukusalin tiloihin.

Ratkaisulla pyritään hakemaan säästöjä tilakustannuksista.

Asia on herättänyt julkisuudessa laajaa vastustusta. Kirjaston nykyisiin lukusalitiloihin siirrettävien palvelujen on pelätty heikentävän kirjaston palveluja.

Myös kirjaston johto on kertonut, että lehtilukusalin siirto tulisi vaikuttamaan väistämättä lehtilukusalin palveluihin.

Kaupungin suunnitelmien vuoksi paikalliset ovat keränneet allekirjoituksia netti- ja paperiadressiin, jossa vedotaan lehtilukusalin säilyttämisen puolesta.

Lue myös: