1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. perhevapaat

Neljä kuukautta isille suunnattua täsmävapaata on nyt uusi keino saada isät perhevapaille – ministeri uskoo isien tarttuvan vapaisiinsa ennen pitkää

Eduskuntaan viedyssä perhevapaamallissa isille tarjotaan aiempaa enemmän mahdollisuuksia käyttää perhevapaita. Uudistuksen tavoitteiden onnistuminen riippuu siitä, kuinka hanakasti isät niitä lopulta käyttävät.

Torniolainen Atte Tolonen hoitaa lapsiaan Paulia ja Maikkia kotona. Hän on tyytyväinen hallituksen perhevapaauudistukseen, joka tasa-arvoistaa vanhempien roolia lastenhoidon jakautumisessa. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Torniolaisessa Tolosen perheessä on syöty välipalat ja päiväuniaika kolkuttelee ovella. Perheen isä Atte Tolonen on parhaillaan hoitovapaalla kolmevuotiaan Paulin ja puolitoistavuotiaan Maikin kanssa. Tolonen on jakanut hoitovapaat puolisonsa kanssa puoliksi.

Suurimman osan hoitovapaista pitävät kuitenkin edelleen äidit. Vanhempien roolia tasa-arvoistava perhevapaauudistus on Atte Tolosen mielestä onnistunut.

– Uudistus lisää vanhempien valinnanvapautta sekä tietysti vanhemmille aikaa olla kotona lasten kanssa. Minusta on tärkeää, että molemmat vanhemmat saavat olla kotona.

Hallituksen perhevapaauudistuksen tavoitteena on kannustaa etenkin isiä käyttämään perhevapaita nykyistä enemmän, mutta sen onnistuminen vaatii isoa asennemuutosta yhteiskunnassa.

Perhevapaauudistusta tiedotustilaisuudessa esitellyt sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) sanoo, että uudistuksen tavoitteet saattavat toteutua vasta pidemmällä aikavälillä asenteiden muuttuessa.

– Uudistumisen tavoitteiden onnistumisen kannalta olennaista on se, miten perhevapaisiin suhtaudutaan jatkossa. Iso muutos perhevapaiden jakautumisen käytännöissä ei tapahdu välttämättä heti, mutta uskon tämän lakimuutoksen ja siitä käytävän keskustelun vaikuttavan siihen, että asenteet muuttuvat, ja sitä kautta perhevapaat jakautuvat jatkossa entistä tasaisemmin, Sarkkinen sanoo.

Hallituksen esitys perhevapaauudistuksesta eteni eduskunnan käsittelyyn torstaina. Sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2022 elokuussa.

Isien perhevapaiden käytön lisääntymiseltä ja pienten lasten hoivavastuun tasaisemmalta jakautumiselta odotetaan monia hyviä vaikutuksia sekä perheiden hyvinvointiin että työelämän tasa-arvoon.

– Jos jatkossa myös miehet nähdään potentiaalisina perhevapaiden käyttäjinä, se voi vähentää naisiin kohdistuvaa raskaussyrjintää, jota edelleen esiintyy, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen uskoo, että perhevapaiden tasaisemmalla jakautumisella voi olla myönteisiä vaikutuksia myös vanhempien parisuhteeseen.

Isien kiintiöt lisääntyvät

Tavoitteeseen pyritään lisäämällä isille kiintiöityä osuutta ansiosidonnaisista päivärahapäivistä.

Kumpikin vanhempi saisi 160 arkipäivän eli noin 6,5 kuukauden kiintiön päivärahapäiviä. Omasta kiintiöstään voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai puolisolleen enintään 63 päivää, eli noin 2,5 kuukautta.

Uudessa perhevapaamallissa isille kiintiöity osuus pidentyisi kahdesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Tätä osuutta ei voisi siirtää toiselle vanhemmalle, vaan vapaat jäävät kokonaan pitämättä, jos isä ei niitä hyödynnä.

Uudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, kuinka innokkaasti isät tarttuvat perhevapaiden käyttöön. Nykytilanteessakin suuri osa isistä jättää osan isyyspäivärahoista tai kaikki isyyspäivärahat käyttämättä.

Saman on huomannut Atte Tolonen.

– Isät ovat vähemmän kotosalla lasten kanssa, sillä itsellänikin on aika vähän isikavereita. Toisaalta tämä voi kannustaa nyt siihen, että yhä usemapi olisi enemmän kotona.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemän arvion mukaan vain pieni osa isistä hyödyntäisi jatkossakin täysimääräisesti kaikki tarjolla olevat isille kiintiöidyt päivärahat. Ennustemallin mukaan neljännes isistä ei tulisi hyödyntämään isyysvapaata lainkaan.

Uudistuksen toimeenpano ratkaisee, tarttuvatko isät perhevapaisiin

Sarkkisen mukaan uudistuksen onnistuminen riippuu pitkälti toimeenpanosta. Uudesta perhevapaamallista valmistaudutaan viestimään vanhemmille ja työpaikoille esimerkiksi kampanjoimalla.

– Asenteet työpaikoilla ovat olennaisia, mutta myös esimerkiksi neuvolajärjestelmässä on tärkeää, että työntekijät tuntevat järjestelmän, osaavat kertoa siitä perheille ja voivat luontevasti kannustaa perhevapaiden käyttöön, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen uskoo, että myös uudessa perhevapaamallissa lisääntyvät joustot voivat lisätä perhevapaiden käyttöä.

Vanhempainrahaa voisi käyttää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi. Päivät voisi käyttää useassa osassa, ainoastaan raskausraha on yhtäjaksoinen ja tulisi aloittaa 14–30 päivää ennen laskettua aikaa.

Myös osa-aikatyötä enintään viisi tuntia päivässä tekevä vanhempi voisi saada osittaista vanhempainrahaa.

Uudistuksella 80 miljoonan euron hintalappu

Uudistusta on arvosteltu kalliiksi. Sarkkisen mukaan uudistuksen kustannusvaikutusten arvioidaan olevan noin 80 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusvaikutukset riippuvat kuitenkin pitkälti siitä, kuinka innokkaasti isät tarttuvat tarjolle tuleviin perhevapaisiin.

Uudistusta on arvosteltu myös siitä, että siinä ei kosketa kotihoidontukeen ja sen vaikutukset työllisyyteen jäävät pieniksi.

Sarkkisen mukaan kyseessä ei lähtökohtaisesti ole työvoimapoliittinen uudistus, vaan lähtökohtana on panostaminen suomalaisiin lapsiperheisiin ja varhaisiin vuosiin.

– Vaikutusarvioiden pohjalta on todettu, että työllisyysvaikutukset ovat todennäköisesti vähäisiä suuntaan tai toiseen. Uskon, että pitkällä tähtäimellä tällä voi olla positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Lisää aiheesta:

Hallituksen perhevapaauudistus etenee eduskuntaan – päivärahapäivien määrä kasvamassa vajaalla kahdella kuukaudella

"Kerrankin puhutaan lapsista ja perheistä eikä aina huoltosuhteesta" – tutkija kiittelee uudistusta, mutta isien tuleva käytös on arvoitus

Johannes, Jukka ja Mikko jäivät kotiin lapsen kanssa – selvitimme, onko uusi perhevapaamalli riittävä kannustin tuleville isille