1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ikääntyneet

Ikäihmiselle paras apu voi löytyä neuvolasta – Lapinlahti palkkasi lisää työntekijöitä selvittämään, millaisia palveluita vanhukset tarvitsevat

Monissa kunnissa mietitään, kuinka moni vanhus tarvitsee tulevaisuudessa kotihoitoa ja kuinka moni pärjäisi toisenlaisten palvelujen avulla. Lapinlahdella ikäihmisten neuvolapalveluihin on palkattu lisää henkilökuntaa selvittämään vanhusten tarpeita ja ohjaamaan heidät oikeanlaisen avun piiriin.

Iiris Korhonen ei epäröinyt saapua 75-vuotistarkastukseen. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Monissa kunnissa mietitään keinoja, joilla ikäihmiset saataisiin jaksamaan omassa kodissaan ja omin voimin mahdollisimman pitkään. Tämä korostuu nyt, kun uusia sote-malleja sorvataan kasaan ja samalla siirrytään korona-ajan jälkeiseen aikaan.

Korona-ajan huoli liittyy yksinäisyyden ja päihdeongelmien hoitoon. Myös liikkumattomuuden aiheuttamat loukkaantumiset voivat tulla kalliiksi. Esimerkiksi lonkkamurtumien aiheuttamat kustannukset kunnalle voivat kohota kymmeniin tuhansiin euroihin.

Kuluja syntyy niin erikoissairaanhoidon kuin kotihoidon palveluista. Näitä kustannuksia ei haluta kasvattaa, mikä ohjaa kuntia panostamaan ennaltaehkäisevään työhön. Yksi yleinen malli on ikäihmisten neuvolapalvelut.

Lapinlahdella lisäkäsiä ikäihmisten avuksi

Pohjois-Savossa Lapinlahdella toimii monen muun kunnan tapaan ikäihmisten neuvola (siirryt toiseen palveluun). Sieltä ikääntyneet kuntalaiset voivat hakea apua niin terveys- kuin palveluneuvontaa. Ennaltaehkäisevää työtä ovat esimerkiksi 75-vuotiaille kuntalaisille tarjottavat terveystarkastukset.

Lapinlahtelainen Iiris Korhonen ei epäröinyt saapua vastaanotolle, kun sai kutsun terveystarkastukseen.

– En yhtään epäillyt, ettenkö minä lähde, mutta muistuu tietysti mieleen, että näinkö vanha minä olen, Korhonen naurahtaa.

– Monesti saattaa käydä niin, että vaikka on kuinka huonona ja ei tule lähdettyä. Niin joskus edes kutsutaan, pohtii Korhonen.

Ikäihmisten neuvolapalvelut ovat olleet Lapinlahdella muutosten kourissa. Kunnan kotihoidon tehtäviä muutettiin pari vuotta sitten ja tilalle tuli palveluohjaus. Tämä vaikutti myös ikäihmisten neuvolan työhön.

– Painotetaan enemmän terveydenhoitoon, omahoitoon ja seurantaan. Palveluohjaus arvioi avun tarpeen kotiin, kertoo ikäihmisten neuvolan pitkäaikainen sairaanhoitaja Ritva Marin.

Lapinlahdella myös kotihoidon piiriin pääsi aiemmin varsin helposti. Tänä vuonna kotihoidon kriteereitä on kiristetty vastaamaan yleistä tasoa ja samalla valmistaudutaan tuleviin sote-malleihin. Vaarana on ollut myös kotihoidon ylikuormittuminen.

– Kotihoidon kriteerit olivat aikaisemmin huomattavasti löysemmät ja sen vuoksi kotihoitoa annettiin kotiin myös henkilöille, joilla hoidon tarve oli hyvin vähäinen, kertoo kunnan vanhustyönjohtaja Elisa Pajala.

Muutoksista johtuen kunnassa heräsi kuitenkin huoli, että osa ikäihmisistä ei osaa etsiä apua ongelmiin ja jää väliinputoajiksi. Pajalan mukaan tästä joukosta voisi pahimmillaan tulla valtava koti- ja erikoissairaanhoidon kuormittaja.

– Heidän täytyy hoksata ottaa yhteyttä joko ikäihmisten neuvolaan tai palveluohjaukseen. Löydettävyys on hieman hankaloitunut, sanoo Ritva Marin.

Sairaanhoitajat Henna Korhonen ja Ritva Marin odottavat hyvillä mielin ikäihmisiä neuvolakäynneille. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Kuormituksen estämiseksi ja löydettävyyden parantamiseksi kunta ryhtyi panostamaan lisää ennaltaehkäisevään työhön. Ikäihmisten neuvolaan palkattiin uusi sairaanhoitaja.

Tehtävässä loppukesästä aloittanut Henna Korhonen toivoo, että ikäihmiset löytäisivät tiensä neuvolapalvelujen piiriin.

– Nähtäisiin kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanne. Oli se mielialaan, rahatilanteeseen tai fyysiseen toimintakykyyn liittyvä, Korhonen kertoo

Korhonen tunnistaa hyvin myös koronan jäljet.

– Yksinäisyys on varmaan kaikista isoin asia. On rajoitettu tai ihminen on omasta tahdostaan rajoittanut liikkumista. Toimintakyky on sitä kautta laskenut ja vointi kotona romahtanut aika paljonkin, Korhonen sanoo.

Fyysisen toimintakyvyn lisäksi Korhonen mainitsee ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat, jotka jäävät helposti piiloon.

– Ei ole jostain syystä huomattu niitä ongelmia, jotka ovat saattaneet kotona kasvaa, summaa Korhonen korona-ajan hankaluuksia.

Oma aktiivisuus tärkeää

Lapinlahden ikäihmisten neuvola on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisillle, jotka tarvitsevat esimerkiksi terveyteen, palveluihin tai lääkeneuvontaan liittyvissä asioissa.

Henna Korhosen vastaanotto on auki neljänä arkipäivänä Lapinlahdella ja yhtenä Varpaisjärvellä. Myös jotain kotikäyntejä tehdään, vaikka pääasiallinen työ onkin vastaanotolla.

– Kotona voidaan käydä katsomassa millainen se koti on, miten se ihminen siellä pärjää sekä miten toteutuu lääke- ja ruokahuolto, Korhonen kertoo.

Sairaanhoitaja Henna Korhosen ovi on auki ikäihmisille ja omaishoitajille. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Vanhustyönjohtaja Elisa Pajala muistuttaa, ettei lisäresurssilla ole tarkoitus palvella ihmisiä kotiin. Pajala korostaa myös, että uuden sairaanhoitajan avulla myös kunnan omaishoitajat saavat heille lain suomat terveystarkastukset.

– Omaishoitajien terveystarkastuksiin ei aiemmin ole ollut yksittäistä ihmistä ja aika niiden tekemiseen ei ole ollut riittävää, Pajala sanoo.

Ikätoveri kannustaa neuvolaan

Korhosen työ on vasta alussa ja työsarkaa riittää.

– Alkuun kaikista tärkeintä on, että tulee naama tutuksi ja yhteystiedot ovat saatavilla, Korhonen sanoo

Kokonaisuutena ikäihmisten neuvola pyrkii lopulta myös siihen, etteivät ihmiset ajautuisi liian aikaisin kotihoidon piiriin. Jopa niin, että kotihoitoa ei tarvittaisi lainkaan. Sairaanhoitaja Ritva Marin toivoo, että neuvolan työ antaa ikäihmisille hyviä ikääntymisen vuosia.

– Päämääränä on, että kotona olisi hyvä olla ja mahdollisimman vaivatonta elää.

Terveystarkastuksessa käynyt Iiris Korhonen kannustaa ikätovereitaan asioimaan maksuttomassa ikäihmisten neuvolassa.

– Ihan hyvä on, että ajoissa lähdettäisiin. Saattaisi löytyä semmoisia, joita ei ole aikaisemmin huomattukaan, Korhonen sanoo.

Lue myös:

Kotona asuvien vanhusten kuntouttamisessa alkaa uusi kokeilu Kymenlaaksossa – tarkoituksena auttaa heitä itsenäisessä asumisessa

Porin perusturva tehostaa kotihoidon palveluja – käytössä uusia vakansseja ja lääkeautomaattikokeilu laajenee