1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kuntavaalit

Kysely: Nuoret äänestäjät etsivät tietoa vaalikoneista ja ehdokkaiden omilta sivuilta – tutkijan mukaan tämä korostuu kuntavaaleissa

Kuntavaaleja koskeviin uutisiin toivottiin enemmän paikallisia aiheita kotimaan politiikan sijaan. Lähes puolet nuorista äänestäjistä sai Ylen vaalikoneesta apua ehdokkaan valinnassa, paljastaa tuore kysely.

Vaalikoneet ovat yleistyneet 2010-luvulla. Niistä on tullut alle 30-vuotiaille äänestäjille merkittävin tietolähde. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Vaalikoneet olivat tärkein yksittäinen tietolähde, jota äänestäjät käyttivät äänestyspäätöstensä tukena kuntavaaleissa, selviää Ylen teettämässä kyselyssä.

Vaalikoneiden merkitys korostuu etenkin 18–29-vuotiailla vastaajilla, joista 79 prosenttia käytti vaalikonetta. Nuorista 44 prosenttia kertoo saaneensa Ylen vaalikoneesta apua ehdokkaan valinnassa. Kaikista kyselyn vastaajista 66 prosenttia käytti jotakin vaalikonetta.

Vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta sanoo, että kyselyn tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa.

– On luonnollista, että vaalikoneiden käyttö korostuu kuntavaaleissa, joissa ehdokkaita on selvästi eniten, Borg sanoo.

Nuoret etsivät tietoa somesta

Vaalikoneet ovat yleistyneet Suomessa 2010-luvulla. Vaalikoneista on tullut alle 30-vuotiaille merkittävin äänestyspäätösten tietolähde. Borgin mukaan niistä on eniten apua nuorille äänestäjille, joiden voi olla vaikea löytää itselleen sopivaa ehdokasta.

– Vaalikoneet ovat erittäin hyvä apuväline nuorille äänestäjille. Nuoret kokevat, että he saavat niiden avulla tietoa ehdokkaiden ja puolueiden arvoista, Borg sanoo.

Vaalikoneiden lisäksi nuoret etsivät tietoa sosiaalisesta mediasta sekä ehdokkaiden ja puolueiden verkkosivuilta. Alle 30-vuotiaiden vastaajien keskuudessa ne olivat tärkeämpiä lähteitä kuin esimerkiksi sanomalehdet tai television vaaliohjelmat.

– Näyttää siltä, että nuoret äänestäjät haluavat etsiä lisää tietoa ennemmin suoraan ehdokkaiden omilta sivuilta kuin perinteisen median kautta, Ylen asiakkuuspäällikkö Jenni Müller sanoo.

Ylen tuottamat kuntavaalisisällöt tavoittivat 82 prosenttia vastaajista. Nuoret olivat kohdanneet Ylen vaalisisältöjä eniten verkossa, kun taas vanhemmilla korostui televisio. Sosiaalisen median merkitys oli suurinta nuorissa ikäryhmissä. Kuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti oli 55,1.

Toive: Lisää paikallista sisältöä

Kuntavaalien sisältöihin toivottiin kyselyssä enemmän paikallisia aiheita kotimaan politiikan sijaan. Vastaajien mukaan vaaleissa olisi pitänyt puhua enemmän omaa kuntaa koskevista kysymyksistä. Enemmän sisältöjä toivottiin myös esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, maahanmuutosta ja koulutuksesta.

Vaalitutkija Sami Borgin mukaan kotimaan politiikka korostuu usein kuntavaalien mediasisällöissä, koska ihmiset ovat tottuneet seuraamaan politiikkaa valtakunnallisista medioista.

– On itsestään selvää, että kun meillä on yli 300 kuntaa, yksi media ei pysty kovin tasapainoisesti käsittelemään niitä kaikkia. Paikalliset mediat kyllä käsittelevät kuntien asioita, mutta niiden sisällöt eivät tavoita yhtä paljon äänestäjiä.

Myös kuntavaalien ajankohta vaikuttaa vaalikeskusteluun. Kuntavaalit pidetään tavallisesti eduskunnan vaalikauden puolivälissä, mikä tekee niistä eräänlaiset välivaalit. Tämän takia puolueiden puheenjohtajat keskustelevat mielellään kotimaan politiikan asioista myös kuntavaalien alla.

Borgin mukaan ensi vuoden tammikuun aluevaaleissa keskustelun voisi olettaa pysyvän paremmin hyvinvointialueiden tehtäviin kuuluvissa kysymyksissä.

– Aluevaalien merkitys ei ole puolueille niin keskeinen, joten niissä voidaan pysyä vaaleihin liittyvissä teemoissa. Alueiden tehtävät on myös rajattu melko tarkkaan, jolloin ne on helpompi hahmottaa.

Lue aiheesta lisää:

Tutkijat: Vaalikoneet innostavat nuoria äänestämään ja vaikuttavat nuorten ehdokasvalintoihin – uhkana koneiden viihteellistyminen

Yle kysyi kansanedustajilta aluevaaleista: lähes joka kolmas vastanneista haluaa päättämään sote-asioista – katso oman edustajasi vastaus

Puoluejohtajat kiistelivät koronakulujen korvaamisesta kunnille – Marin: Tulen pitämään huolta, että nämä korvataan täysimääräisesti