Hyppää sisältöön

Suomenlahdella merkkejä Itämeren elpymisestä, Selkämerellä tilanne on huolestuttava

Suomenlahden rannikkovesissä pohjan tila oli 20-vuotisen seurantajakson parhaita. Selkämeren syvänteissä happitilanne näyttää Suomen ympäristökeskuksen mukaan huononevan edelleen.

Pohjan tila on parantunut Suomenlahdella ulkosaaristossa ja ulkomeren tuntumassa. Sisäsaariston pienten ja vedenvaihdoltaan heikkojen syvänteiden tila ei ole kohentunut. Kuva: Eleni Paspatis / Yle

Suomenlahdella on merkkejä Itämeren tilan elpymisestä, mutta Selkämerellä tilanne on huolestuttava, arvioi Suomen ympäristökeskus (Syke). Johtopäätökset perustuvat Syken elokuussa tekemiin meren seurantamatkoihin.

Tulosten mukaan Suomenlahti on elpynyt 2010-luvun puolivälin Itämeren suolapulssien välillisesti aiheuttamasta tilan heikkenemisestä. Suolapulssit tuovat kielteisiä vaikutuksia, koska ne työntävät edellään hapetonta ja ravinnepitoista vettä.

Suomenlahdella onkin Syken mukaan vaikeaa arvioida päästövähennysten vaikutuksia sääolojen aiheuttamien virtausten vuoksi.

Selkämeren syvänteissä happitilanne näyttää Syken mukaan edelleen huononevan.

Kohennusta myös ulkosaaristossa

Suomenlahden rannikkovesissä pohjan tila oli 20-vuotisen seurantajakson parhaita. Valtaosassa havaintoasemia pintasedimentti oli hapettunut ja pohjaeläimiä esiintyi.

Pohjan tila on parantunut Suomenlahdella ulkosaaristossa ja ulkomeren tuntumassa. Sen sijaan sisäsaariston pienten ja vedenvaihdoltaan heikkojen syvänteiden tila ei ole kohentunut.

Suomenlahden keskiosassa todettiin nyt ennätyskorkeita ravinnepitoisuuksia. Syke arvioi, että alueelle on jäänyt eristyksiin Itämeren pääaltaalta tullutta vettä, johon pohjasta vapautuneet ravinteet ovat kertyneet.

Tutkimusalus Aranda tekee vuosittain neljä Itämeren tilan seurantamatkaa. Elokuun rannikkoseurantaa tehdään Suomenlahdella pienemmällä aluksella. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Ahvenanmeri taantunut, Saaristomeri entisellään

Selkämerellä happitilanne on 2000-luvulla heikentynyt. Merialueen syvänteissä on edelleen happea, mutta hapen pitoisuuden laskeva suuntaus on Syken mukaan huolestuttava. Pulmia lisää se, että samaan aikaan fosforipitoisuudet ovat nousseet ja laajat sinileväkukinnat ovat yleistyneet Selkämerellä.

Ahvenanmeren syvänteen happipitoisuus oli sekin nyt alhaisempi kuin aiempina vuosina.

Sen sijaan Saaristomerellä pohjanläheisen veden happipitoisuus oli lähellä pitkän ajan keskiarvoja.

Itämeren pääaltaan syvänteissä fosforipitoisuus oli edelleen kasvanut. Syväveden hapettomuus estää fosforin sitoutumisen pohjasedimenttiin.

Tutkimusalus Aranda tekee vuosittain neljä Itämeren tilan seurantamatkaa, minkä lisäksi tehdään pienemmällä aluksella elokuun rannikkoseuranta Suomenlahdella.

Lue myös: Terve meri on hiilinielu, mutta miten on Itämeren laita? Meri- ja ilmastotutkijat yrittävät selvittää tätä nyt ensimmäistä kertaa yhdessä

Ilmastonmuutos mitätöi jo tehtyä vesiensuojelutyötä: valtio vastaa jättihaasteeseen korottamalla vesistökunnostuksen määrärahoja roimasti

Meriroskapoiju on kerännyt tietoja Merenkurkun roskista koko kesän – tutkijat yllättyivät siitä, miten pitkiä matkoja poiju ja roska liikkuvat