1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koronavirus

Sairaaloiden koronapotilaista paikoin jopa puolet vieraskielisiä – HUSin Lehtonen: Tutun lääkärin välittämä tieto rokotuksista auttaisi

Vieraskielisten merkittävä osuus sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrässä on huomattu Hus-alueella ja Turun seudulla. Taustalla on useita syitä eivätkä tapaukset keskity mihinkään yksittäiseen etniseen ryhmään.

Vieraskielisten osuus sairaalahoitoa vaativissa koronatapauksissa on erityisen korkea Helsingin ja Turun seuduilla. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vieraskielisten osuus sairaalahoitoa vaativissa koronatapauksissa on HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan hieman vaihdellut pandemian aikana.

Nyt syyskuussa tilanne HUSin alueella ja Turun seudulla on ollut silmiinpistävän suuri: jopa puolet sairaalahoidossa olevista potilaista on ollut muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia.

Lehtosen mukaan taustalla on useita syitä eivätkä tapaukset keskity mihinkään yksittäiseen etniseen ryhmään.

– Se liittyy osin koulutustaustaan ja sosioekonomiseen asemaan, osin yleiseen epäluuloon viranomaisia kohtaan ja osin tietynlaiseen macho-kulttuuriin, eli ajatellaan että tämä ei koskea minua, koska olen nuori ja terve ja hyvinvoiva.

Lehtosen mukaan erityinen taustalla oleva tekijä on turvallisten potilas-lääkäri-kontaktien puuttuminen perusterveydenhuollossa.

– Meillä ei olla perusterveydenhuollossa pystytty rakentamaan turvallisia potilaskontakteja, joiden avulla informaatiota voitaisiin välittää muualta tulleille. Virallisempi viestintä ei välttämättä tavoita sitä asiakaskuntaa, joka rokotuksia tarvitsisi.

Ensiapu: Rokotusten hakeminen helpommaksi

Sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä kulkee käsi kädessä rokottamattomien määrän kanssa. Esimerkiksi Turun seudulla rokottamattomien osuus koronaan sairastuneista muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista on liki 90 prosenttia.

Lehtonen kertoo olleensa ennen korona-aikaa mukana asiantuntijaryhmässä, joka arvioi Euroopan komissiolle keinoja rokotusvastaisuuden vähentämiseksi. Ryhmän tekemässä selvityksessä korostui lähikontaktin merkitys: jo ennestään tutulta ja luotettavalta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta saatu tieto koetaan turvallisemmaksi kuin vaikkapa maan hallituksen antama kehotus.

– Perusterveydenhuolto on koko maassa vähän huonossa hapessa yleisemminkin ja esimerkiksi palvelujen digitalisoiminen iskee helposti maahanmuuttajiin ja sosioekonomisesti haavoittuvassa asemassa oleviin, jotka eivät välttämättä osaa digitaalisia palveluja käyttää ja sitä kautta ei synny hoitoyksikköön luottamussuhdetta, jota vaikkapa rokotusten edistämisessä tarvittaisiin.

Lehtosen mukaan nopeana ensiapuna tilannetta voidaan yrittää parantaa kohdentamalla viestintää ja tekemällä rokotusten hakeminen helpommaksi vaikkapa erilaisilla pop up -pisteillä.

Yksi hyväksi havaittu keino on myös niin sanottujen luotettavien tahojen tekemä markkinointi. Tällä tarkoitetaan tietyn yhteisön luottohenkilöihin vaikuttamista ja viestin viemistä eteenpäin heidän kauttaan.

– Tällaista tehty jo aiemmin, kun on yritetty lisätä esimerkiksi testaamista tai testeihin hakeutumista. Monet kunnat ovat tehneet tässä hyvää työtä, mutta realiteetti on, että tällaisella keinolla ei helposti isoja väkijoukkoja tavoiteta.

Lue lisää:

Koronarokotteesta liikkuu perättömiä huhuja: väitetty yhteys lapsettomuuteen pelottaa varsinkin maahanmuuttajia

Turkulaisella Muhis Azizilla on viranomaisten maahanmuuttajille suunnattuun koronarokoteviestintään kaksi pointtia – selkeys ja strategiaTurkulaisella Muhis Azizilla on viranomaisten maahanmuuttajille suunnattuun koronarokoteviestintään kaksi pointtia – selkeys ja strategia

Korkeat vieraskielisten koronaluvut nousseet entistä suuremmiksi – "Meillä on ollut nuorempia maahanmuuttajataustaisia tehohoidossa"

"Miehisyys lähtee, et saa lapsia, sydän heikkenee" – koronarokotteen disinformaatio jyllää osassa maahanmuuttajayhteisöjä Turussa

Turku huolissaan koronarokotuskattavuudesta, ongelmia tietyissä lähiöissä – Turku jatkoi tauon jälkeen koronalähetyksiään