1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Talousleikkaukset

Mikkelin kaupunkia uhkaa kriisikunnan status ja tilannetta pyritään ratkomaan nipistämällä kaikesta mahdollisesta – talousjohtaja: "On totuttu tasoon, johon meillä ei ole enää varaa"

Mikkelin talous on huonossa jamassa. Lisäsäästöjä etsitään koulujen, kirjaston ja päiväkotien lisäksi esimerkiksi lentokentän palveluista.

Mikkelin kaupungilla on taseessaan kertynyttä kumulatiivista alijäämää jopa vajaat 33 miljoonaa euroa, joka on selätettävä vuoden 2023 loppuun mennessä kriisikuntastatuksen välttämiseksi. Kuva: Petri Vironen / Yle

Mikkelin kaupungissa joudutaan turvautumaan kaikkiin mahdollisiin keinoihin kaupungin talousvaikeuksien selättämiseksi.

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä on ensi viikolla lista, jolla etsitään vuosille 2022 ja 2023 yhteensä noin 2,8 miljoonan euron edestä lisäsäästöjä ja lisätuloja nykyisien säästöjen päälle.

Kaikkiaan kaupungin on pystyttävä kattamaan noin 33 miljoonan euron kumulatiiviset alijäämänsä vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällöin kriisikuntastatuksen uhka vältettäisiin.

Kriisikuntastatus tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaupunki joutuu valtiovarainministeriön ohjaukseen ja sille laaditaan säästö- ja tasapainotusohjelma.

– Tällöin kipeät päätökset tehdään meidän puolesta, Mikkelin kaupungin vs. talousjohtaja Tiia Tamlander muotoilee.

Mikkelin kaupungin vs. talousjohtaja Tiia Tamlander korostaa, että listassa esitetyt ehdotukset ovat kipeitä. Hänen mukaansa kaupungin taloustilanne on kuitenkin niin huono, että säästöjä on etsittävä nyt kaikkialta. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Säästöjä etsitään useista kohteista

Tamlanderista kaupungin pitäisi toisaalta saada korjattua taseeseen kertynyt alijäämä ja toisaalta myös varmistaa, ettei alijäämää synny käyttötalouden puolelta enää jatkossa.

– Valitettavasti meillä on totuttu sellaiseen tasoon, johon meillä ei ole enää varaa. Siksi leikkauksia on nyt tehtävä. Yksittäisten säästötoimien sijasta on ajateltava kokonaisuutta.

Lisätoimenpiteiden lisäksi kaupungilla on jo entuudestaan vireillä kolme tasapainotusohjelmaa.

Kaupungin taloustilannetta pyritään oikaisemaan myös esimerkiksi energiaomistusjärjestelyillä, jolle on oma työryhmänsä.

Kaupungin verotusta kiristämällä ei ongelmia Tamlanderista ratkaistaisi. Veroprosentti on hänestä jo nyt korkea. Mikkelin kaupungin veroprosentti on 22. Veroprosenteista päättää marraskuussa kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja uskoo, ettei lista mene sellaisenaan läpi

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, keskustapuolueen Pirjo Siiskonen arvioi, että listasta tullaan käymään varmasti keskusteluja maanantaina

– Lista ei tule menemään tällaisenaan läpi, Siiskonen uskoo.

– Itse haluaisin erottaa toisistaan kuntayhtymä Essoten laskutuksen synnyttämän alijäämän ja oman toimintamme aiheuttaman alijäämän ja löytää ratkaisut molempiin pulmiin eri toimenpiteillä.

Kaupunginhallituksen jälkeen mahdolliset toimenpiteet palautetaan toimielinten valmisteltavaksi. Päätös leikkauksista tehdään aikanaan ensin lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja lopulta valtuustossa.

Mikkelin seutukirjaston kirjastopäällikkö Sylvia Stavén myöntää, että säästölistat tarkoittavat vaikeita päätöksiä. Hänestä kirjaston osalta kuitenkin toteutetaan mieluummin säästäminen nyt esitetyllä tavalla kuin karsimalla palveluverkkoa. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Tilanne herättää huolta, mutta myös ymmärrystä

Lisäsäästöt tarkoittavat esimerkiksi koulujen, kulttuurin, kirjaston, liikunnan, asumisen, ja päiväkotien kustannusten leikkaamista sieltä täältä. Lakkautusuhan alla on myös Mikkelin kaupunginorkesteri.

Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen myöntää, että leikkaukset eivät ole sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kannalta ollenkaan miellyttäviä, vaikka realiteetit ymmärretään.

Varhaiskasvatusjohtaja Taina Halinen ja Siekkinen korostavat, että palvelut tullaan jatkossakin toteuttamaan Mikkelissä lakien ja asetusten mukaisesti. Säästöjä pyritään etsimään esimerkiksi toimintoja uudelleenjärjestelemällä ja yhdistämällä.

Mikkelin seutukirjaston kirjastopäällikkö Sylvia Stavén kertoo, että ensi vuoden kannalta kirjastolle esitetyn säästön kanssa pystytään elämään.

– Jatkossa huolena on se, ettei henkilöstöresurssi entisestään pienene ja toki aineistostakaan ei voi loputtomasti säästää.

Säästölistalla on myös Mikkelin lentokentän palveluiden mahdollinen lopetus. Lentokenttä lopetettaisiin asteittain vuoden 2023 loppuun mennessä.

Mikkelin lentoaseman päällikkö Sami Kahilakoski kertoo, että lentokenttää on kehitetty koronapandemian jälkeen ja nyt tehty työ on vaarantumassa.

– EU-sääntely ja viranomaisten valvonta ei mahdollista, että kenttää pistetään hetkeksi kiinni ja sitten taas avataan. Olemme veitsenterällä, mikäli haluamme säilyttää kansainvälisten lentoasema statuksen ja kehittää toimintoja.

Voit keskustella aiheesta 25.9.2021 klo 23.00 saakka.

Lue myös:

Pitääkö köyhällä kaupungilla olla oma orkesteri? Tätä pohditaan nyt Mikkelissä

Mikkelin kaupunki etsii huonoon taloustilanteeseensa ratkaisua useilla leikkauksilla – lisäsäästöjä etsitään muun muassa kaupunginorkesterin ja lentokentän palveluiden lakkauttamisella