1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Salo

Luontoon lasketuissa fasaaneissa todettu lintuinfluenssaa Salossa – siipikarja ja kotieläinlinnut tulee suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat linnusta ihmiseen huonosti. Mahdollisista tartuntaepäilyistä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.

Fasaani. Kuva: Yle/ Risto Salovaara

Luontoon riistalinnuiksi lasketuissa fasaaneissa on todettu linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa Salossa.

Runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jolla siipikarjan ja muiden lintujen siirrot on kielletty.

Lisäksi lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta on asetettu vaatimuksia. Aluehallintovirasto antaa kaikille alueelle rekisteröidyille lintujen pitopaikoille tarkemmat ohjeet.

Kaikki linnut tulee pitää sisällä tai suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin. Ruokavirasto ei suosittele loukkaantuneiden tai sairaiden lintujen ottamista hoitoon paikkoihin, joissa on kotieläimenä pidettäviä lintuja.

Lintujen metsästys tartuntavyöhykkeellä on kielletty.

Syysmuutto lisää leviämisriskiä

Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja kotieläiminä pidettyihin lintuihin, jos linnut ovat kontaktissa keskenään joko suoraan tai epäsuorasti. Luonnonvaraisten lintujen syysmuutto lisää lintuinfluenssan leviämisriskiä.

Tyypillisiä lintuinfluenssan oireita linnuissa ovat apaattisuus, ruokahaluttomuus, muninnan lasku, pään alueen turvotus, hengitystieoireet, ripuli, sekä keskushermosto-oireet, kuten asentovirheet ja epänormaalit liikkeet.

Tautiepäilyistä on ilmoitettava virkaeläinlääkärille. Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta.

Lintuihin ei pidä koskea paljain käsin ja kädet täytyy pestä käsittelyn jälkeen.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen. tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.