1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koulut

Savonlinnan seudun koululaiset tyytyväisiä kouluun, mutta henkilökunnalla on huolia – arviointikyselyyn vastasi yli 3500 henkilöä

Kuuden kunnan laajuinen perusoteuksen arviointi oli pääsääntöisesti iloista luettavaa. Selviä ongelmiakin tuli kuitenkin esiin.

Koululaisten mielestä koulussa asat on hyvin, ja huoltajatkin ovat tyytyväisiä. Mutta henkilöstön jaksamisesta on huolta. Kuvituskuva. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Savonlinnan seudun koulujen oppilaat, opettajat ja huoltajat antavat kouluille paremmat arvosanat kuin vielä viisi vuotta sitten. Kyselyyn saatiin vastauksia Enonkoskelta, Heinävedeltä, Juvalta, Rantasalmelta, Savonlinnasta ja Sulkavalta.

Kuuden kunnan alueelle tehtyyn perusopetuksen arviointikyselyyn vastasi yhteensä yli 2500 oppilasta, yli 700 huoltajaa ja nelisensataa koulun henkilöstön edustajaa. Edellinen samanlainen kysely toteutettiin viisi vuotta sitten.

Suurimmalta osin arvosanat opetuksen tasosta ja koulujen viihtyisyydestä ovat korkeammalla kuin aiemmassa kyselyssä. Kyselyssä noin 90 prosenttia oppilaista pitää opetusta hyvänä ja opettajia ammattitaitoisena.

– Oppilaat kyllä pystyvät tarvittaessa olemaan kriittisiäkin, joten parantuneet arviot on mahtava juttu. Tästä pitää antaa iso kiitos alueen kouluissa työskenteleville, Enonkosken sivistystoimenjohtaja ja rehtori Tommi Tikka sanoo.

Huoltajista yli 90% pitää lapsensa saamaa opetusta laadukkaana ja on sitä mieltä, että lapsensa saama opetus vastaa annettuja tavoitteita. He myös ovat vakuuttuneita siitä, että koulu on onnistunut perustietojen ja –taitojen opettamisessa.

Tukitoimille on tarvetta aiempaa enemmän

Toisaalta 60 prosenttia henkilöstöstä on sitä mieltä, ettei kouluilla ole riittävästi erityisopetuksen resurssia, kun viisi vuotta sitten vain 40 prosenttia oli tätä mieltä. Henkilökunnasta yli 20 prosenttia katsoo myös, ettei koulussa pystytä puuttumaan oppilaiden ongelmiin riittävän varhain. Viisi vuotta sitten vain 12 prosenttia oli tätä mieltä.

Osittain erityisen tuen lisääntynyt tarve voi johtua koronapandemiasta.

– Osa perheistä ja lapsista tarvitsee aiempaa vahvemmin hyvin erilaista tukea. Tämä nousi esille erityisesti henkilökunnan palautteessa. Monet tutkimukset ja ajankohtaiset selvitykset tuntuvat tukevan tätä havaintoa, kertoo Savonlinnan sivistysjohtaja Mikko Ripatti.

Vähäiset resurssit näkyivät myös henkilökunnan jaksamiseen liittyvissä vastauksissa.

– Olen huolissani olen koulujen henkilökunnan jaksamisesta ja siitä, miten oppilaiden lisääntyneisiin ja moninaisiin tarpeisiin voidaan vastata, Tikka sanoo.

Kyselyn tulokset on koottu yhteen ja toimitettu kunnille ja kouluille, jotka voivat käyttää niitä omien toimiensa kehittämiseen jatkossa. Suurempia alueen yhteisiä kehityskohtia ei ole suunnitelmissa, mutta alueet tekevät tarvittaessa myös yhteistyötä.

– Ollaan tyytyväisiä hyvistä asioista ja yritetään jatkossa parantaa niitä, missä on tullut kritiikkiä. Monet asiat toki vaativat rahaa esimerkiksi uusien ihmisten palkkaaminen. ja se on kiinni muun muassa päättäjistä

– Kovin jyrkkiin toimenpiteisiin tai muutoksiin en näe saadun palautteen perusteella tarvetta. On asioita, joita on vielä hyvä käydä erikseen analyyttisemmin läpi. Ainakin lasten ja perheiden tukea on arvioitava erikseen oppilashuollon näkökulmasta, sanoo Ripatti.