Maalahteen kaavaillun tuulivoimapuiston käsittely palautuu kunnanhallituksen käsiteltäväksi esteellisyyksien takia

Tuulivoimapuiston kaavoituksesta päätettiin virheellisesti koska osa päätöksentekijöistä ovat esteellisiä. Hanke ehti edetä aina kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ennen kuin esteellisyydet huomattiin. Nyt käsittely palautetaan.

Maalahden Juthskogiin on kaavailtu 14 turbiinin tuulivoimapuistoa. Kuva: YLE

Maalahdessa Juthskog-tuulivoimapuistohanke palautuu valtuustosta takaisin kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Syynä on esteellisyyden takia virheellisesti tehty päätös kaavoituksen käynnistämisestä. Myös Vaasan hallinto-oikeudelle on ilmoitettava uudellenkäsittelystä.

Eilisessä kunnanvaltuuston kokouksessa peräti viisi valtuutettua joutui jättämään salin asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden takia. Esteellisyyden taustalla on suorat ja epäsuorat maanomistussuhteet.

Maalahteen on määrä rakennuttaa neljäntoista tuulivoimalan tuulipuisto. Suunnitelma on vaiheittain pienentynyt alkuperäisestä 22 turbiinin puistosta.