1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu ketjutti poliisimiehen määräaikaisuuksia laittomasti – hallinto-oikeus määräsi maksamaan korvauksia

Komisarion virkaa hoitanut poliisimies työskenteli seitsemässä perättäisessä virkasuhteessa, kunnes hänen virkasuhdettaan ei enää uusittu. Tämä rikkoi valtion virkamieslakia.

Hämeen hallinto-oikeus määräsi Poliisiammattikorkeakoulun maksamaan korvauksia koulun entiselle työntekijälle. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Poliisiammattikorkeakoulu on määrätty maksamaan korvauksia entiselle työntekijälleen perusteettomasta määräaikaisuudesta sekä määräaikaisten virkasuhteiden perusteettomasta ketjuttamisesta.

Poliisiammattikorkeakoulussa työskennellyt poliisimies nimettiin vuosina 2015–2018 kaikkiaan seitsemään määräaikaiseen komisarion virkasuhteeseen. Uusi virkasuhde alkoi aina edellisen päättymistä seuranneena päivänä. Seitsemännen virkasuhteen päättymisen jälkeen virkasuhdetta ei enää jatkettu.

Poliisimies valitti kohtelustaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valtion virkamieslain mukaan virkamies voidaan nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen vain perustellusta syystä.

Poliisimies vaati PolAmk:ltä korvaukseksi 15 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta.

Vaatimus perustuu valtion virkamieslakiin. Sen mukaan virkamiehellä on oikeus saada 6–24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, jos hänet on perusteetta nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen, jota ei enää jatketa.

PolAmk: Työ oli projektiluonteista

PolAmk vaati, että poliisimiehen vaatimus hylätään perusteettomana. Toissijaisesti PolAmk vaati, että korvaushakemus hylätään ainakin siltä osin kuin se ylittää valtion virkamieslaissa määritellyn minimikorvauksen eli kuuden kuukauden palkkaa vastaavan määrän.

PolAmk:n antaman selityksen mukaan jokaisen määräaikaisuuden perusteena oli työn projektiluonne ja se, että poliisimies työskenteli välillä eri projekteissa. Kun alkuperäisen virkasuhteen mukainen projekti valmistui, tehtävä ei enää PolAmk:n mukaan edellyttänyt virkaa tai virkasuhdetta.

Poliisimies huomautti vastaselityksessään, että hän hoiti virkasuhteidensa aikana useita projekteja osittain päällekkäin. Koko ajan hänen työtehtäviinsä kuitenkin kuuluivat voimankäytön aihepiiriin liittyvät tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtävät.

Hän myös huomautti, että alkuperäinen hanke jatkui pitkälle vuoteen 2019, vaikka hänen virkasuhteensa päättyi jo 2018.

Hallinto-oikeus äänesti

Hallinto-oikeus totesi, että PolAmk:lla oli ensimmäisen virkasuhteen osalta työn tilapäiseen luonteeseen perustuva syy määräajaksi nimittämiselle. Tämän jälkeen työvoiman tarve kuitenkin jatkui ainakin kaksi ja puoli vuotta.

Hallinto-oikeuden mukaan kaikissa poliisimiehen virkasuhteissa perustetta määräaikaisuudelle ei ollut.

Virkamieslaki määrää myös, että virkamies on nimitettävä koko määräaikaisuuden perusteena olevaksi ajaksi, jollei erityisestä syystä toisin päätetä. Hallinto-oikeus katsoi, että tällaista erityistä syytä ei ollut.

Vaikka määräaikaisuudelle olisi ollut peruste, poliisimies olisi pitänyt nimittää virkasuhteeseen hankkeen loppuun saakka.

Hallinto-oikeus määräsi PolAmk:n maksamaan poliisimiehelle seitsemän kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä oikeudenkäyntikuluja 2 000 euroa.

Korvaussummaa alensi se, että poliisimiehellä oli mahdollisuus palata vanhaan ylikonstaapelin virkaansa paikallispoliisissa. Poliisimies ei ole tällä hetkellä poliisin palveluksessa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu syntyi äänestystuloksena 2–1. Yksi hallinto-oikeustuomari olisi hylännyt poliisimiehen vaatimukset.

Poliisiammattikorkeakoulu haki päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. KHO hylkäsi hakemuksen, joten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Lue myös:

Hovioikeus lievensi Poliisiammattikorkeakoulun opettajan tuomiota: oikeuden mukaan kyse ei ollut seksuaalisesta hyväksikäytöstä

KHO: Poliisiammattikorkeakoulu sai evätä Venäjän kaksoiskansalaisen opiskelupaikan mahdollisen painostusriskin takia