Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli poisti sateenkaariparin vihkineelle papille antamansa varoituksen

Pastori Reettakaisa Sofia Salo vihki sateenkaariparin kolme vuotta sitten Turussa. Tuomiokapitulin antama varoitus päätettiin nyt poistaa prosessin pitkittymisen takia. Perustelut pidettiin voimassa.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt sateenkaariparin vihkineen pastorin tapausta, koska hän kuuluu Kuopion hiippakunnan papistoon. Kuvassa Kuopion tuomiokirkko. Kuva: Sari Jormanainen / Yle

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on poistanut aiemmin tänä vuonna antamansa varoituksen sateenkaariparin vihkineelle papille. Kirjallinen varoitus päätettiin poistaa prosessin pitkittymisen takia.

Varoitus annettiin kesäkuussa pastori Reettakaisa Sofia Salolle, joka oli vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon Turussa kolme vuotta sitten. Salo teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen tuomiokapitulille, joka käsitteli asiaa syyskuun lopussa pidetyssä istunnossa.

Tuoreessa päätöksessään tuomiokapituli katsoi, että aiemmin tehty päätös varoituksen antamisesta oli syntynyt oikeassa järjestyksessä eikä päätös ollut lainvastainen. Pastori Salon tekemä oikaisuvaatimus varoituksen hylkäämisestä olisi siten voitu hylätä.

Tuomiokapituli tarkasteli asiaa kuitenkin kohtuullisuusperiaatteen mukaisesti ja päätyi poistamaan varoituksen.

Tuomiokapituli piti kuitenkin voimassa varoituksen perustelut, joiden mukaan pappi oli toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Piispa Jari Jolkkonen kommentoi päätöstä tuomiokapitulin tiedotteessa muistuttamalla siitä, että ohjeiden vastaisesta toiminnasta voi tulla seuraamuksia missä tahansa työyhteisössä.

– Myös papin pitää noudattaa kirkon järjestystä ja antamaansa pappislupausta aina ja kaikissa tilanteissa. Toisaalta on yksittäisen papin kannalta harmillista, jos hän joutuu odottamaan päätöstä vuosikausia. Vaikka päätöksen venymisen perimmäinen syy ei ole tuomiokapitulissa, oli mielestäni kohtuullista, että se poisti seuraamuksen, toteaa Jolkkonen.

Lue lisää: