1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsäteollisuus

PTT: Paperi putosi viennissä muiden metsätuotteiden taakse – sahatavaran hintapiikki laantuu

Kartonki, sellu ja sahatavara ohittivat paperin viennin arvossa, kertoo Pellervon taloustutkimuksen metsäennuste. Sahatavaran hintojen nousu on tasoittumassa ja hinta kääntyy loppuvuodesta laskuun.

Sahatavaran hinnnat ovat olleet korkeimillaan sitten 1970-luvun alun, mutta hinnannousu on tasaantumassa. Kuva: Katja Rantala / Yle

Metsäteollisuuden vientiin menevien tuotteiden arvo on Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan muuttunut radikaalisti pandemian aikana.

Kun vielä pari vuotta sitten paperi paistatteli arvoltaan ykkösvientituotteena, se on nyt pudonnut päätuotteista pienimmäksi. Kartonki nousi vuosi sitten kärkeen ja sen vientiarvo on edelleen noussut. Sellun ja sahatavaran vientiarvoa paperin ohi kasvatti niiden hintojen nousu.

– Tänä vuonna metsäteollisuuden vientiarvo kyllä kasvaa viime vuodesta, mutta se ei yllä läheskään vuoden 2019 tasolle. Kartongin viennin kasvu ei pysty kompensoimaan paperin viennin laskua, PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen sanoo.

Metsäteollisuuden viennin arvo nousee tänä vuonna 15 prosenttia viime vuodesta, mutta jää silti yli viisi prosenttia pandemiaa edeltänyttä aikaa matalammaksi.

Kartonkien kysyntää nostaa verkkokaupan kasvu. Stora Enson Oulun tehdas aloitti kraftlinerin valmistuksen alkuvuodesta, mikä lisäsi kartonkien vientiä.

Paperin vienti jatkaa laskuaan, vaikka graafisten papereiden kysyntä on piristynyt. Myös graafisten paperilaatujen hinnat ovat olleet nousussa keväästä lähtien.

Syynä kysynnän ja hintojen nousuun on ollut tuotantokapasiteetin vähentäminen eri puolilla Eurooppaa. Piakkoin sulkeutuu myös Veitsiluodon paperitehdas, jonka tuotanto viime vuonna vastasi viidennestä Suomen paperin tuotannosta.

PTT arvioi, ettei paperin kysyntä palaa koronaa edeltäneelle tasolle ja trendi pysyy laskevana.

Sahatavaran hinta kääntyy laskuun

Sahoilla on ollut erinomainen alkuvuosi. Sahatavaran vientihinnat nousivat PTT:n mukaan alkuvuonna voimalla, jollaista ei ole nähty sitten 1970-luvun öljykriisin. Hinnat olivat kesäkuussa jopa kymmeniä prosentteja viime vuotta korkeammalla.

Suomessakin moni omakotirakentaja huomasi keväällä projektin kallistuvan.

Alkuvuoden voimakasta kasvua selittää paljon edellisvuoden heikko alku. Sahat vähensivät pandemian alussa tuotantoa, kun kysyntä näytti putoavan. Muutaman kuukauden kuluttua kysyntä vilkastui nopeasti, kun etätöihin siirtyneet kansalaiset alkoivat rakentaa. Elvytys lisäsi julkista rakentamista.

Sahatavaran vientihinta oli todennäköisesti kesällä huipussaan. Kehitystä on PTT:n mukaan vaikea ennustaa, mutta suunta on alaspäin. Koko vuoden tasolla sahatavaran keskimääräinen vientihinta nousee 22 prosenttia edellisvuodesta ja laskee ensi vuonna kymmenen prosenttia. Mitään romahdusta hintoihin ei ole tulossa, sillä rakentaminen on edelleen vilkasta.

Sahatavaran tuotanto nousee 12 miljoonaan kuutioon, johon viimeksi yllettiin vuonna 2007. Tuotanto on kasvanut myös Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Kanadassa.

Suomen sahatavaran vienti kasvaa kuluvana tänä vuonna 11 prosenttia ja ensi vuonna kolme prosenttia. Kysyntää on tukenut vilkas rakentaminen Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

Kartonki nostaa myös sellun kysyntää

Kartongin menekki ja paperin hienoinen nousu lisäävät niiden raaka-aineen sellun kysyntää. Lisäksi kierrätyskuidun heikko saatavuus vahvistaa ensikuidun ei sellun kysyntää. Koronapandemia hankaloitti kierrätyskuidun keräystä ja vähensi sen määrää.

Sen sijaan Kiinassa pitkäkuituisen havusellun kysyntä on ainakin tilapäisesti heikentynyt, PTT kertoo.

Varastot Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa ovat kasvaneet, kun sellusta valmistettavia tuotteita ei ole saatu eteenpäin kuljetusongelmien takia. Kuljetuskontteja on vaikea saada ja logistiikkakustannukset ovat nousseet.

Sahatavaran kysyntää Kiinassa voivat heikentää asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen ja kiinteistöjätti Evergranden ongelmat.

Investoinnit alkavat näkyä puukaupassa

Tukkien hinnat alkoivat nousta jo viime syksynä sekä kotimaisen että vientimaiden sahatavarakysynnän takia. Nousu jatkui tämän vuoden alussa ja huipentui kesäkuussa vuoden 2018 hintoja korkeammiksi.

Seuraavana kahtena vuotena sekä puutuoteteollisuuden että massateollisuuden puunkäyttöä lisäävät Metsä Groupin investoinnit. Raumalle valmistuu suursaha ensi vuonna ja Kemiin sellutehdas seuraavana vuonna.

Ilmoitusten mukaan lisäys sahojen käyttöön on 1,5 miljoonaa kuutiometriä tukkia ja selluteollisuuden käyttöön 4,5 miljoonaa kuutiometriä, josta osa on kuitupuuta ja osa haketta, PTT kertoo.

Sahateollisuus käyttää lähes sataprosenttisesti kotimaista puuta, kun taas selluteollisuuden käyttämästä raakapuusta neljäsosa tuodaan ulkomailta.