Uusi mutka koronapassin tiellä – koskevatko rajoitukset alle 12-vuotiaita, jotka eivät voi rokotusta ja koronapassia saada?

Eduskunta pähkäilee, vedetäänkö koronapassin käytön raja 12 vai 16 ikävuoteen. Uusi perustuslaillinen pulma on, miten suhtaudutaan alle 12-vuotiaiden rajoituksiin, jos paikallisia tartuntaryppäitä vastaisuudessa tulee.

Lapset pelasivat jalkapalloa Matinkylän urheilupuistossa huhtikuussa 2020. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Lakiesitys koronapassista etenee kangerrellen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ratkoo parhaillaan, minkä ikäiset voisivat passin avulla tapahtumiin tai muihin harrastuksiin päästä: jo 12–15 vuotta täyttäneet, kuten hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö esittää, vai vasta 16-vuotta täyttäneet, kuten terveysviranomainen THL on arvioinut.

Asiantuntijat ovat olleet ikärajasta jyrkästi eri mieltä. Perusteluita löytyy kumpaankin suuntaan. THL muun muassa arvosteli sitä, että esityksen lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty.

Tänään perustuslakivaliokunnan keskusteluissa ja asiantuntija-arvioissa nousi esiin uusi hankaluus passiin ja yhdenvertaisuuteen liittyen – alle 12-vuotiaat.

Heidän asemansa on jäänyt epämääräiseksi, koska rokotuksissa ja siksi myös koronapassin plussissa ja miinuksissa fokus on ollut 12 vuotta täyttäneissä.

Valiokunnan keskustelujen ja asiantuntijakuulemisten mukaan alle 12-vuotiaiden rajoitukset ovat kuitenkin lain mukaan lähtökohtaisesti edelleen voimassa, vaikka sen ikäisillä ei ole vielä edes mahdollisuutta saada rokotusta.

Kysymys on mutkikas ja on jo siirtänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistumista torstaihin.

Tulkinta on hengeltään ristiriidassa hallituksen kannan kanssa, jonka mukaan lasten ja nuorten rajoituksia otettaisiin käyttöön vasta aivan viimeisenä. Kanta on ilmaistu myös sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä aluehallintovirastoille.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon siirtyminen puolestaan venyttää samaan lakipakettiin kuuluvan maahantulomallin mietinnön valmistumista ensi viikon tiistaille. Koko paketin hyväksyminen menee täpärälle, sillä nykyinen maahantulomalli on voimassa perjantaihin 15. lokakuuta asti.

Perustuslakivaliokunta jatkaa asian käsittelyä keskiviikkona.

On mahdollista, että asia ratkaistaan niin, että lakiin ei kirjata mitään ikäryhmää rajoitusten ulkopuolelle. Aluehallintovirastot voivat kuitenkin täsmentää rajoituksia paikallisesti ja samalla esimerkiksi alle 12-vuotiaat poissulkien.

Passi olisi vaihtoehto rajoituksille

Koronarajoitusten vaihtoehto eli koronapassi avaisi ovet muun muassa liikuntatiloihin, ravintoloihin, huvipuistoihin, näyttelyihin ja muihin yksityisiin tiloihin ja tilaisuuksiin.

Yritykset voisivat halutessaan välttää alueelliset tai paikalliset, rajoitukset, jos asiakkailla on todistus muun muassa täydestä rokotussarjasta eli koronapassi.

Passia tarvittaisiin esimerkiksi silloin, kun paikallinen tartuntarypäs jyllää ja muuten uhkaisi sulkea tilat.