Rauma patistaa radonmittauksiin kiinteistöissä

Raumalla on aiemmin mitattu yksittäisissä kiinteistöissä korkeita radonpitoisuuksia.

Purkit ja ohjeet mittaukseen saa Säteilyturvakeskuksesta.  Kuva: Jarmo Lehtinen / STUK

Raumalla kaupunki muistuttaa radonmittausten tarpeellisuudesta kiinteistöissä. Mittauksia tehdään koko maassa.

Sisäilman radonpitoisuudet Raumalla ovat keskimäärin matalia, mutta terveysviranomaisten mukaan aiemmin yksittäisissä kiinteistöissä on havaittu korkeitakin radonpitoisuuksia.

Yleisimmin korkeita radonpitoisuuksia esiintyy rakennuksissa, joiden perustusratkaisuna on maanvarainen laatta.

Sisäilman radonmittauksia tehdään toukokuun loppuun asti ja suositusaika sille on kolme kuukautta. Purkit ja ohjeet mittaukseen saa Säteilyturvakeskuksesta.

Radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja. Näkymätöntä ja hajutonta radonia ei voi havaita ilman mittausta.