Hallitus esittää kiristyvää vähimmäishenkilöstömitoitusta lastensuojeluun – lain myötä alalle tarvittaisiin satoja uusia työntekijöitä

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Uuden lain myötä lastensuojeluun tarvitaan satoja uusia työntekijöitä.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Hallitus esittää asteittain kiristyvää vähimmäishenkilöstömitoitusta lastensuojelun sosiaalityöhön. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa sekä turvata lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan tutkimustieto osoittaa, että lastensuojelun asiakkaana olevien lasten hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta lisäävät työntekijöiden pysyvyys ja aika, joka työntekijöillä on käytettävissään kunkin lapsen asiassa.

– Henkilöstömitoituksella voidaan vähentää sosiaalityöntekijän työkuormitusta ja näin parantaa sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia perehtyä lapsen asioihin ja sosiaalityön tekemiseen lapsen edun mukaisesti, STM kirjoittaa tiedotteessaan.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta alkaen.

STM:n mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän rajaus edellyttää alan työntekijämäärän lisäämistä. Lastensuojelussa pitäisi lain voimaan tullessa työskennellä 80 ja kaksi vuotta lain voimaan tulon jälkeen kaikkiaan 359 uutta työntekijää nykyiseen verrattuna.

Uudistus edellyttää STM:n mukaan myös koulutuslisäyksiä. Sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkoja pitäisi ministeriön mukaan lisätä 200 paikalla vuosina 2022–27.