Toiset koulukiusaamisen vastaisista ohjelmista ovat parempia kuin toiset, ja nyt arvioidaan, mitä niistä kannattaisi oikeasti käyttää

Arvioinnin tarkoitus on tuoda tietoa siitä, millaisia menetelmiä on, miten ne toimivat ja miten niitä pystytään kouluarjessa hyödyntämään. Kiusaaminen on ollut laskussa jo vuosia.

Kouluterveyskyselyn mukaan koulukiusaamisen kokemukset ovat vähentyneet koko 2000-luvun ajan, mutta edelleen noin 6–8 prosenttia perusopetuksen oppilaista kokee kiusaamista viikoittain. Kuvituskuva. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi ensimmäistä kertaa erilaisia koulujen käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä.

Ensi keväänä toteutettava arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.

– Arvioinnin tarkoitus on tuoda selkeämmin tietoa siitä, millaisia menetelmiä on, miten ne toimivat ja miten niitä pystytään kouluarjessa hyödyntämään, kertoo arviointiasiantuntija Niina Rumpu.

Tuomalla esiin eri menetelmien hyviä puolia, helpotetaan opetuksen järjestäjiä ja kouluja valitsemaan itselleen sopivimpia menetelmiä.

Lähtökohtana on se, että kouluilla olisi mahdollisuus tehdä aidosti vaikuttavaa kiusaamisen vastaista työtä, sanoo Opetushallituksen opetusneuvos Kristiina Laitinen.

– Koska käytettävien menetelmien kirjo on aika laaja, olisi toivottavaa, että koulut käyttäisivät nimenomaan sellaisia menetelmiä, jotka ihan tutkitusti ovat tehokkaita ja oikeasti vähentävät kiusaamista.

Käytössä hyvin erilaisia menetelmiä

Perusopetuslaki on edellyttänyt jo vuodesta 2003 lähtien, että kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla on oltava käytössään kiusaamisen vastainen toimintasuunnitelma.

Moni koulu ja kunta on päätynyt käyttämään kiusaamisen kitkemiseksi jotain valmista menetelmää. Esimerkiksi Turun yliopiston kehittämä KiVa Koulu -ohjelma on käytössä 950 peruskoulussa ympäri Suomen.

Käytössä on myös joukko muita ohjelmia, kuten Verso ja Friends, ja lisäksi kiusaamista ehkäistään tuki- ja kummioppilastoiminnalla.

Jotkut kunnat ovat kehittäneet omia menetelmiään. Esimerkiksi Helsingin kaupunki otti vuosi sitten syksyllä käyttöön oman kiusaamisen vastaisen ohjelman.

Karvin arviointiin mukaan (siirryt toiseen palveluun) otettavilta kiusaamisen vastaisilta menetelmiltä odotetaan tutkimukseen perustuvaa näyttöä niiden toimivuudesta.

– Paljonhan on kiusaamisen vastaisia hankkeita menossa, mutta me haemme arvioitavaksi enemmän pysyviä ja pidempiaikaisia toimintamalleja ja menetelmiä, Niina Rumpu sanoo.

Arvioinnin tulokset julkistetaan toukokuussa 2022.

Menetelmillä on oikeasti vaikutusta

Koulukiusaaminen yleistyi peruskouluissa vuosiin 2008–2009 saakka, mutta on sen jälkeen vähentynyt.

Silti edelleen esimerkiksi peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä ja pojista kuutisen prosenttia ilmoittaa joutuvansa koulukiusaamisen uhriksi vähintään kerran viikossa. Tyttöjen kokema kiusaaminen on viimeisimmässä, syyskuussa julkaistussa kouluterveyskyselyssä lähtenyt uudelleen nousuun.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että kiusaamisen vastaisten toimenpideohjelmien toteuttaminen kannattaa.

Ohjelmat vähentävät kiusatuksi joutuvien ja muita kiusaavien oppilaiden osuutta tilastollisesti merkitsevästi verrattuna kouluihin, joissa on käytössä tavanomaiset keinot kiusaamisen vähentämiseksi.

– Jos katsotaan kiusaamistilannetta vuodesta 2006–2007 eteenpäin, niin se merkittävä laskuhan ajoittuu nimenomaan kansallisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli KiVa Koulun lanseeraamiseen, opetusneuvos Kristiina Laitinen huomauttaa.

Kristiina Laitisen mukaan tärkeintä on sitoutuminen ohjelman noudattamiseen.

– Se, että kaikki koulun aikuiset saadaan sitoutumaan ohjelman käyttöön, sitä käytetään pitkäjänteisesti ja työtä myös johdetaan esimerkiksi rehtorin toimesta, on vaikuttavaa. Yksittäinen menetelmä ei ole niin merkityksellinen.

Laitisen mukaan tutkimuksissa tehokkaiksi todetuilla ohjelmilla on kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista ohjelmista.

– Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi ohjelman intensiivisyys ja pitkäkestoisuus sekä se, miten systemaattisesti ohjelma puuttuu kiusaamiseen ja missä määrin kaikki oppilaat pystytään vastuuttamaan ryhmän hyvinvoinnista. Myös vanhemmat otetaan mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön.

Jos koulussa esiintyy kiusaamista, on asian selvittämisen jälkeen tehtävä myös riittävän pitkälle ulottuva seuranta, jonka avulla varmistetaan, että kiusaaminen on oikeasti päättynyt.

– Tutkimuskirjallisuus suosittelee, että kiusaamista vähennettäisiin toimimalla samanaikaisesti usealla eri tasolla eli koulun tasolla, luokan tasolla, perheen ja vielä yksittäisen oppilaankin tasolla, Laitinen toteaa.

Katso seuraavaksi:

Yle Mixin videolla 9.-luokkalainen kertoo tarinansa kiusaamisesta ja nettipoliisi Riku Sukari kehottaa tekemään rikosilmoituksen.

Yle Mix: Kiusaaminen on väkivaltaa