Korkein hallinto-oikeus: yliopistojen ylioppilaskuntien pakkojäsenyys ei ole perustuslain vastainen – turkulaisopiskelijat hävisivät vuosien kiistan

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että yliopistojen opiskelijat eivät saa vapaaehtoisesti valita, kuuluvatko he ylioppilaskuntaan vai ei. Pakkojäsenyyden perusteita on selvitetty vuodesta 2018 lähtien.

Opiskelijat ovat kyseenalaistaneet ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden. Sitä pidetään yhdistymisvapauden vastaisena. Kuva: Laura Railamaa / Yle

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksessä (siirryt toiseen palveluun) on kyse siitä, onko yliopisto-opiskelijoiden maksullinen pakkojäsenyys ylioppilaskunnassa ristiriidassa perustuslain takaaman yhdistymisvapauden kanssa.

Asian käsittely alkoi vuonna 2018, kun kaksi Turun yliopiston opiskelijaa pyysi eroa ylioppilaskunnan jäsenyydestä ja maksettujen jäsenmaksujen palauttamista.

Ylioppilaskunnan hallitus hylkäsi pyynnön ja siitä tehdyn oikaisun. Tämän jälkeen opiskelijat ovat hakeneet asiaan muutosta hallinto-oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

KHO: Ristiriita ei ole selvä

Ylioppilaskunnan jäsenyydestä säädetään yliopistolaissa. Ylioppilaskunnat velvoittavat opiskelijat liittymään jäsenikseen yliopistolain nojalla. (siirryt toiseen palveluun)

Perustuslain mukaan suomalaisella on vapaus kuulua tai olla kuulumatta yhdistyksiin.

KHO:n mukaan ristiriita yliopistolain ja perustuslain välillä ei ole selvä ja riidaton, koska perustuslakivaliokunta on käsitellyt asiaa vuonna 2009 antamassaan lausunnossa.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä päätyi (siirryt toiseen palveluun)viime keväänä kannattamaan yliopistojen itsehallintoa ja katsoi, että pakkojäsenyyden poistamiselle ei ole perusteita.

Eduskunnan käsiteltävänä on viime keväänä tehty lakialoite yliopistolain muuttamiseksi (siirryt toiseen palveluun) siten, että ylioppilaskuntaan kuuluminen olisi vapaaehtoista.

Ammattikorkeakouluissa ei ole pakkojäsenyyttä

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ei ole säädetty ammattikorkeakoululaissa pakkoa kuulua jäsenenä korkeakoulun oppilaskuntaan ja maksaa jäsenmaksua.

Perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa vuonna 2014 ja katsoi, että ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla ei ole vastaavaa velvoitetta.

Ylioppilaskuntien tehtävä on edistää opiskelijoiden etua, mutta lisäksi niistä osa esimerkiksi tekee poliittisia kannanottoja.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 9.10. klo 23:een asti.

Lue myös: