SAK:n kyselyssä työehtosopimusten yleissitovuus saa laajan tuen – ammattiliitot halutaan mukaan myös paikalliseen sopimiseen

SAK:n teettämässä kyselyssä 75 prosenttia suomalaisista haluaa säilyttää työehtosopimusten yleissitovuuden. Paikallisesti ei olla valmiita sopimaan työehtosopimuksia heikommista työehdoista.

SAK:n kyselyssä enemmistö suomalaisista haluaa pitää kiinni työehtosopimusten yleissitovuudesta. Kuva: Antti Parviala / Yle

SAK:n kyselyyn (siirryt toiseen palveluun)vastanneista 72 prosenttia pitää tärkeänä, että ammattiliitot sopivat asioista työntekijöiden puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti.

SAK:n työmarkkinapäällikön Karoliina Huovilan mielestä kyselyn tulokset kertovat siitä, että suomalaiset eivät halua sopia työehdoistaan ilman sopimisen ammattilaisten eli ammattiliittojen ja luottamusmiesten tukea.

Kyselyn mukaan kolme neljästä suomalaisesta tukee työehtosopimusten yleissitovuuden säilyttämistä. Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikissa ikäryhmissä.

Huovila korostaa, että alakohtaiset yleissitovat työehtosopimukset turvaavat työntekijöille työn tekemisen vähimmäisehdot, sillä niitä on noudatettava kaikissa alan yrityksissä.

– Työntekijän turva perustuu vahvasti yleissitoviin työehtosopimuksiin. On hienoa, että yleissitovuus saa laajasti kannatusta suomalaisilta. Tärkeä kysymys on nyt se, miten uhattuna olevan järjestelmän säilyminen turvataan tulevaisuudessa.

Karoliina Huovila painottaa, että työehtosopimukset ja niiden pohjalta tapahtuva työpaikkatason sopiminen muodostavat työnantajaa ja työntekijää palvelevan kokonaisuuden, jossa työehdot määräytyvät oikeudenmukaisesti ja työpaikan erityistarpeet huomioiden.

– Yleissitovuuden säilymisestä täytyy huolehtia myös jatkossa. Alalla edustavimman työehtosopimuksen pitäisi olla yleissitova, jotta työn tekemisen vähimmäisehdot voidaan turvata. Se, onko yritys työnantajaliiton jäsen, ei saisi olla ratkaisevassa asemassa yleissitovuuden ja työntekijöiden työehtojen määräytymisessä, Huovila sanoo.

SAK: Ilman luottamusta ei synny sopimuksia

Kyselyn vastaajista selvä enemmistö (63 %) torjuu ajatuksen siitä, että paikallisesti työehdoista pitäisi voida sopia huonommin kuin mitä työehtosopimuksiin on kirjattu. Kaksi kolmesta (68 %) epäilee, että työnantajapuoli pyrkii paikallisen sopimisen avulla horjuttamaan ammattiyhdistysliikkeen asemaa Suomessa.

– Ilman luottamusta ei synny sopimuksia. On harmillista, että viime aikoina työnantajapuolella on tehty ratkaisuja, jotka horjuttavat sopimusjärjestelmää ja vaikeuttavat sopimista työehdoista, Huovila toteaa.

SAK:n teettämässä kyselyssä yli puolet (56 %) suomalaista katsoo, että pätkätyöt ja muut epätyypilliset työsuhteet on hyväksyttävä osaksi nykyajan työelämää. Erityisen vahvasti tätä mieltä ovat alle 31-vuotiaat nuoret (75 %).

SAK:n työmarkkinapäällikkö Karoliina Huovila pitää tulosta huolestuttavana.

– Se kertoo työsuhteiden pirstoutumisesta ja siitä, että erityisesti nuoret joutuvat usein tekemään työtä epävarmoissa työsuhteissa kuten vastentahtoisesti nollatuntisopimuksilla.

Huovilan mukaan lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että se turvaa nykyistä paremmin oikeudenmukaiset työehdot työsuhteen muodosta riippumatta.

– Työlainsäädäntö lähtee usein siitä olettamuksesta, että työsuhde on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Tämä ei ole varsinkaan nuorten todellisuutta tänä päivänä, Huovila huomauttaa.

Tutkimuksen aineiston keräsi SAK:n toimeksiannosta TNS Kantar 29.6.–16.7. 2021.

Kyselyyn vastasi 1 117 ihmistä, jotka edustavat Suomen työikäistä (18–64 -vuotiaat) väestöä, pois lukien Ahvenanmaa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko aineistossa noin +/- 2,9 prosenttiyksikköä.

Voit keskustella tästä jutusta sunnuntaihin 10.10. 2021 klo 23 saakka. Napauta jutun jälkeen keskustele-painiketta.

Lisää aiheesta: