Väylähankkeita, vienninedistämistä ja viulunsoittoa – alueen kansanedustajien esityksiä valtion ensi vuoden budjettiin

Vaasan vaalipiirin kansanedustajat ovat yhdessä maakuntaliittojen kanssa laatineet talousarvioaloitteita eduskunnalle. Useimmiten aloitteet koskevat tie- ja rautatiehankkeita.

Suupohjan radalle esitetään kunnostusrahaa, sekä Alavuden puunkuormauspaikalle. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Vaasan vaalipiirin kansanedustajien ensi vuoden talousarvioaloitteissa korostuvat jälleen erilaiset tie- ja väylähankkeet. Euromääräisesti suurin esitys on Etelä-Pohjanmaalle Suupohjan radan kunnostamiseen ja kehittämiseen, johon esitetään peräti 25 miljoonaa euroa.

Etelä-Pohjanmaalla toinen suuri kohde on Alavuden puunkuormauspaikan parantaminen. Kuormauspaikalla on suuri alueellinen merkitys ja siltä kuljetetaan puuta monille suurille biotuotetehtaille, perustellaan aloitteessa. Kustannuksiksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa.

Parannettavia maantieosuuksia on muun muassa Isojoen ja Kauhajoen, sekä Kuortanen ja Alajärven välillä sekä Jalasjärven Juustoportin kohdalla.

Seinäjoen lentoasemalle esitetään määrärahaa miehittämättömillä ilma-aluksilla, eli drooneilla tehtävien rahtikuljetusten kehittämiseen.

Rautatien alikulku Laihialle ja GigaVaasa

Pohjanmaalla puolestaan suurin aloite koskee Laihian Ratikylän rautatien alikulun rakentamista (4,5 miljoonaa euroa). Hanke liittyy liikenneturvallisuuteen ja on osa pääradan toimenpidekokonaisuutta. Suunnitelmat on tehty jo vuonna 2011.

GigaVaasa-akkuteollisuusalueen teollisuusraiteiston rakentamiselle esitetään 3,5 miljoonaa euroa. GigaVaasa-teollisuusalueelle sijoittumista harkitseville akkuteollisuuden arvoketjun yritykselle kestävät ja kilpailukykyiset liikenneyhteydet on yksi keskeisistä valintakriteereistä, perustellaan aloitteessa.

Lisäksi aloitteita on Vaasan satamatien suunnittelun viimeistelyyn ja Skarpängsvägenin rakentamiseen ja tiejärjestelyihin Närpiössä.

Kokkolan satama ja kaustislainen viulunsoitto

Keski-Pohjanmaalla aloitteet painottuvat viennille tärkeän Kokkolan sataman kehittämiseen. Siihen on jätetty aloitteita maakunnassa euromääräisesti eniten. Aloitteet koskevat satamatoimintojen automatisointia ja kaksoisraidetta Kokkolan keskustan ja Ykspihjalan välillä. Satamatoimintojen automatisointiin toivotaan lähes puolen miljoonan pottia.

Kantatie 63:n kunnostaminen Kaustisen ja Toholammin välillä on toinen suurin kohde. Myös Kaustinen-Evijärven Ina -tieosuuden suunnittelu on aloitteissa mukana. Lisäksi listalla on Vetelin alikulkutunnelin rakentaminen.

Rahoitusta esitetään myös aineetonta kulttuuriperintöä koskevan tietoisuuden nostamiseen ja koulutukseen, mm. kaustislaisen viulunsoiton suojeluohjelman jalkauttamiseen.

Keski-Pohjanmaalla on myös huoli työvoimapulasta. Maakunnassa on tehty aloite työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseen.

Viennin edistämistä

Kaikkia kolmea maakuntaa koskee lisäksi aloite vienninedistämisorganisaatio Viexpon toiminnan kehittämisestä. Viexpon perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Alueellisesti Osuuskunta Viexpo toimii Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Viexpolla on kuitenkin myös aktiivista toimintaa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan ELYn kanssa.

Aloitelistalla on yhteensä 20 hanketta eri puolilta Vaasan vaalipiiriä. Kansanedustajat ovat laatineet aloitteet yhdessä maakuntaliittojen kanssa.