Koroisten koskialueen parannustyöt lisäsivät kalojen kutualueita – työt ovat osa Turun asukasbudjetointia

Kunnostustöiden aikana nähtiin koskialueella parikiloinen taimen.

Vähäjoen maisemaa Koroisissa. Kuva: Yle/Linus Hoffman

Turun kaupunki on kunnostanut Vähäjoen alimman kosken, joka sijaitsee Koroistenniemen kohdalla, juuri ennen Vähäjoen yhtymistä Aurajokeen. Kunnostuksen tavoitteena oli koskialueen ekologisen ja kalataloudellisen tilan parantaminen. Kunnostus toteutettiin osana Turun kaupungin asukasbudjetointia, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

– Kosken luonnontilaa on muuttanut erityisesti rehevöityminen. Runsas kasvillisuus hidasti virtamaa ja lisäsi kiintoaineksen kertymistä. Kutu- ja pienpoikasalueiksi soveltuvia soraikkoja oli vähän tai ne olivat hautautuneet kiintoaineksen alle, kertoo Turun kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Liisa Vainio.

Ennen kunnostusta koskialueen suursimpukkalajisto tutkittiin rauhoitettujen vuollejokisimpukoiden varalta, sillä niitä on tavattu Aurajoesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi selvitystä varten luvan poiketa vuollejokisimpukan rauhoitusmääräyksistä. Alueelta löydettiin neljää eri suursimpukkalajia, mutta vuollejokisimpukkaa ei tavattu. Löydetyt simpukat siirrettiin turvaan kunnostuksen alta ylävirtaan.

Kunnostussuunnittelun tueksi koskialue myös koekalastettiin sekä keväällä että syksyllä. Koekalastuksissa koskelta tavattiin runsaasti salakkaa ja vähäisiä määriä muita kalalajeja.

Asukkaiden ideoima

Kunnostus toteutettiin kaivinkoneella pääosin kosken omalla kiviaineksella. Lisäksi uomiin sijoitettiin soraikkoja kalojen kutu- ja pienpoikasalueiksi.

Kunnostuksen toivotaan lisäävän monimuotoisuutta virtavesieliöstössä.

– Erityisen palkitsevaa oli, kun kunnostuksen ollessa vielä kesken havaittiin noin pari kiloinen taimen juuri perustetulla soraikolla, sanoo Vainio.

Uhanalaisista vaelluskaloista Aurajoesta löytyvät lohi, taimen ja siika.

Kunnostus rahoitettiin asukasbudjetilla eli Turun kaupungin osallistuvalla budjetoinnilla.