Yksi Suomen vaikeimmista siltaurakoista käynnistyy Paraisilla – samalla kertaa uusitaan kaksi siltaa, jotta pääsy saaristoon säilyy

Kirjalansalmen silta ja Hessundinsalmen silta rakennetaan kokonaan uudelleen, ja sen jälkeen vanhat sillat puretaan.

Kirjalansalmen silta on huonossa kunnossa, joten se korvataan uudella. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Saaristotien varrella Paraisilla sijaitsevien Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen tulee Väyläviraston mukaan olemaan yksi Suomen vaativimmista siltaurakoista.

Sillat ylittävät kaksi salmea, ja toimivat tällä hetkellä ainoana maantieyhteytenä saarien välillä.

Uusiminen toteutetaan niin, että siltojen viereen rakennetaan uudet sillat.

Kirjalansalmen yli rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä. Vastaava saman mittakaavan vinoköysisilta valmistui Suomessa lähes 30 vuotta sitten.

Havainnekuva uudesta Kirjalansalmen sillasta. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus / WSP Finland Oy

Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä.

Havainnekuva uudesta Hessundinsalmen sillasta. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus / WSP Finland Oy

Uusien siltojen valmistuttua vanhat puretaan.

Veden ylle rakentamisen ohella työtä tulee hankaloittamaan se, että sillat rakennetaan nykyisten, käytössä olevien siltojen viereen.

– Pohjaolosuhteet ovat haasteelliset ja rantojen kalliot jyrkät. Kirjalansalmen siltaan tulevan kahden ison pylonin perustukset ovat todella haasteelliset. Pyloneista tulee selvästi korkeammat kuin nykyisessä sillassa, 85-metriset, kertoo hankkeen toteuttavan Kreaten projektipäällikkö Timo Hirvasmaa.

Korjaus ei olisi kannattanut

Nykyinen Kirjalansalmen silta on valmistunut vuonna 1963.

287 metriä pitkä riippusilta on huonossa kunnossa, ja sen vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Vanha silta on tulossa käyttöikänsä päähän, ja jo nyt sillalle on jouduttu asettamaan liikennöintirajoituksia.

– Teräksen kannatinosat alkavat olla niin huonossa kunnossa, etteivät ne kestä kovin pitkään, Timo Hirvasmaa Kreatelta sanoo.

Vanhan Kirjalansalmen sillan korjaus ei kannata, sillä se olisi kalliimpaa kuin uuden rakentaminen. Lisäksi sillan korjaaminen aiheuttaisi pitkäaikaisia liikennehaittoja.

Kirjalansalmen silta sijaitsee Kaarinan ja Paraisten rajalla, Hessundinsalmen silta puolestaan ylittää sitä seuraavan salmen. Kuva: Paula Collin / Yle

Saaristotie on ainoa yhteys Turunmaan saaristoon, joten Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen merkitys Paraisten kaupungille, kaupunkilaisille ja saariston elinkeinoelämälle on suuri.

Molempien siltojen liikennemäärä on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kesäaikaan liikenne lisääntyy entisestään mökkiläisten ja matkailijoiden myötä.

Kirjalan- ja Hessundinsalmen siltojen takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille siltojen toimivuus ja mahdollisuus entistä raskaammille kuljetuksille on tärkeää. Nykyisellään Hessundinsalmen silta ei kestä raskaan teollisuuden käyttämien HCT-rekkojen eli normaalia pidempien tai raskaampien rekkojen painoa.

Projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta kertoo, että vuodenvaihteessa lähdetään laatimaan siltojen yksityiskohtaista rakennussuunnitelmaa. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Siltojen uusiminen maksaa 128 miljoonaa euroa

Siltojen uusiminen toteutetaan allianssimallilla.

Ensin käynnistyy kehitysvaihe, jossa Väylävirasto ja Kreate suunnittelevat siltojen uusimisen yksityiskohtaisesti ja sopivat tavoitekustannuksesta. Vasta tämän jälkeen tehdään varsinainen päätös siltojen uusimisesta.

Tavoitteena on, että Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentaminen voisi alkaa viimeistään vuoden 2023 alussa.

Projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta myöntää, että aivan häiriöttä uusia siltoja ei pystytä rakentamaan.

– On hankalia työvaiheita, esimerkiksi paalutuksia, joista aiheutuu meteliä, ja vettä pitkin ääni kantautuu. Pyrimme kuitenkin löytämään inhimilliset työajat ja pitämään häiriöiden kokonaiskeston mahdollisimman lyhyenä.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 13.10. kello 23.

Lue myös: