1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Metsä- ja paperiteollisuus

EU-komissio epäilee sellukartellia, yllätystarkastus UPM:n, Stora Enson ja Metsä Groupin tiloihin – Professori: Tarkastuksiin pitää olla perusteltu epäilys

Komission kilpailuviranomainen selvittää, ovatko selluyhtiöt mahdollisesti rikkoneet EU:n kilpailuoikeudellisia sääntöjä. Tarkastuksia tehdään useissa jäsenmaissa.

UPM kertoo lehdistötiedotteessaan komission ilmaisseen huolensa siitä, että EU:n sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat mahdollisesti rikkoneet EU:n kilpailuoikeussääntöjä. Arkistokuva yhtiön hakkuutyömaalta. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP
Tekijät

Metsäyhtiö UPM-Kymmene ja Stora Enso kertovat Euroopan komission kilpailuviranomaisen aloittaneen tänään ennalta ilmoittamatta tarkastuksen yhtiöiden toimitiloissa. Yllätystarkastus on tehty myös Metsä Groupiin kuuluvaan Metsä Fibreen.

Komissio kertoo, että tarkastuksia tehdään useissa unionin jäsenmaissa selluyhtiöiden toimitiloihin. Tarkastukset eivät tarkoita, että kilpailulainsäädäntöä olisi välttämättä rikottu vaan kyse on vasta alustavista selvityksistä, komission tiedotteessa kerrotaan.

Tarkastus liittyy EU:n kilpailuoikeuden sääntöihin. Siinä selvitetään, ovatko selluyhtiöt rikkoneet unionin kartellisääntöjä ja mahdollisesti rajoittaneet sääntöjen mukaista kilpailua.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) avustaa komissiota Suomessa tehtävien yllätystarkastusten tekemisessä, kertoo tutkimuspäällikkö Juuli Broms KKV:stä. Hän ei kommentoi sitä, missä yhtiöissä Suomessa tehdään kartelliepäilyn takia yllätystarkastuksia.

– Tämä on tosiaan komission tarkastus eikä KKV voi tätä kommentoida, Broms sanoo.

Yleisellä tasolla Broms sanoo, että yllätystarkastukset ovat tavanomaisia toimenpiteitä silloin kun yritysten väliseen yhteistyöhön epäillään liittyvän lain vastaista toimintaa.

Komissio ei kerro niiden yhtiöiden nimiä, joihin yllätystarkastuksia tehdään.

Ruotsalainen metsäyhtiö Södra kertoi Ylelle, että yhtiöön on tehty tarkastuksia. Södra on suuri havusellun viejä. Sen sijaan metsäyhtiö Holmeniin ei ole uutistoimisto Reutersin mukaan tehty yllätystarkastusta.

Yhtiöiden osakekurssit laskussa

Sekä Stora Enso että UPM kertovat tekevänsä tarkastusten osalta yhteistyötä viranomaisten kanssa. Näin sanoo myös Metsä Fibre.

– Stora Enso on ollut osa Euroopan komission tarkastusta, ja Suomen kilpailu- ja kuluttajaviranomainen on suorittanut tarkastuksen yhtiön pääkonttorissa Kanavarannassa Helsingissä. Stora Enso tekee täyttä yhteistyötä viranomaisten kanssa, Stora Enson tiedotteessa kerrotaan.

Tarkastusten kestoon vaikuttaa monia tekijöitä eikä komissio tarkemmin kerro, miten prosessi tästä etenee.

Stora Enson ja UPM:n osakekurssit ovat olleet suurimpien laskijoiden joukossa Helsingin pörssissä iltapäivällä. Kurssit ovat laskeneet noin 4 prosenttia.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin osake oli iltapäivään mennessä laskenut reilu 5 prosenttia. Tämän hetken tiedon mukaan Metsä Board ei ole tarkastuksen piirissä, kerrotaan Metsä Groupin tiedotteessa.

Professori: Tarkastusta ei voi tehdä varmuuden vuoksi

Kilpailuoikeuden professori Petri Kuoppamäki Aalto-yliopistosta kertoo, että kartelliepäilyyn liittyvät yllätystarkastukset pyritään tekemään aina samanaikaisesti.

Yllätystarkastuksiin pitää olla Kuoppamäen mukaan hyvin perusteltu epäily. Joskus se voi olla kartellissa mukana olevan yrityksen paljastus. Yritys, joka paljastaa kartellin ensimmäisenä ja antaa siitä riittävän näytön viranomaisille, saa seuraamusmaksut kokonaan anteeksi, Kuoppamäki kertoo.

– Tällaista tarkastusta ei voi tehdä varmuuden vuoksi, vaan pitää olla konkreettinen epäilys, Kuoppamäki sanoo yleisellä tasolla.

– Kartellit ovat salaisia kilpailurajoituksia ja niitä pyritään saamaan selville tällaisella menettelytavalla.

Yllätystarkastuksissa pyritään löytämään tietoa esimerkiksi yritysten välisestä viestinvaihdosta. Ne kestävät yleensä joistakin tunneista joihinkin päiviin, Kuoppamäki arvioi.

Suomen metsäteollisuuden piirissä on ollut kartelliepäilyjä aiemminkin.

Markkinaoikeus tuomitsi vuonna 2009 Stora Enson ja Metsäliiton eli nykyisen Metsä Groupin miljoonasakkoihin raakapuukartellin vuoksi. UPM-Kymmene ei joutunut maksamaan sakkoja, koska se itse ilmoitti viranomaisille kartellista. Markkinaoikeuden mukaan hintakartelli oli voimassa vuosina 1997–2004.

– Myös sellusta on ollut aiemmin kartellitapauksia, joista on käyty oikeutta. Usein raaka-aineissa on kartelliepäilyjä, kun kaikki tekevät samanlaista tuotetta ja on isoja suhdannevaihteluita. Näitä pidetään kartelliriskialoina, Kuoppamäki sanoo.

Suomen sellufirmat ovat Euroopan suurimpia

Kolme metsäteollisuusyhtiötä ovat sellun tuottajina isoja toimijoita Euroopan mittaluokassa.

OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen kertoo, että Suomi ja Ruotsi hallitsevat pitkäkuituisen sellun markkinoita maailmanlaajuisesti. Lyhytkuituisessa sellussa Latinalaisen Amerikan tuottajat ovat suurimpia.

Suuri markkina-alue on Kiina.

– Mitä Kiinan sellumarkkinoilla tapahtuu heijastuu Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Kiinan metsäteollisuustuotteiden tuotanto perustuu pitkälti tuontiselluun.

Sellukartellista on nyt vasta epäily, mutta jos todisteita löytyy ja tuomio tulee, sakot voivat nousta suuriksi.

– Maksimisakkohan on kymmenen prosenttia liikevaihdosta. EU:n tilastoista löytyy satojen miljoonien eurojen kartellisakkoja. Vaihteluväli on laaja tapauksista ja liiketoiminan koosta riippuen, Parkkinen sanoo.

Hänen mukaansa sakon lisäksi vaikutuksia voisi tulla myös koko sellumarkkinoiden dynamiikkaan ja toimintatapaan.

Omistajaohjausministeri: Hyvä, että komissio valvoo kilpailusääntöjä

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi kartelliepäilyjä Ylelle hyvin lyhyesti. Valtio omistaa Stora Ensosta 10,7 prosenttia.

Tuppurainen vastasi, että on yleisesti ottaen hyvä, että komissio valvoo EU:n kilpailusääntöjä. Hänen mukaansa tarkastuksen kommentointi on Stora Enson asia, ja viranomaisille on annettava työrauha selvityksen tekemiseksi.