1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaivostoiminta

Suomalaisilta odotetaan mielipiteitä Pajalan Kaunisvaaran kaivoksen luvista – päästöt Tornion-Muonionjokeen ovat iso huoli

Suomalaiset eivät ole vielä jättäneet muistutuksia Pajalan Kaunisvaaran kaivoksen lupahakemuksesta tai ympäristövaikutusten arvioinnista, mutta epäilemättä hankkeeseen otetaan kantaa myös Suomen puolella. Määräaika umpeutuu marraskuun 8. päivä.

Yle kuvasi toukokuussa 2019, kun Kaunisvaaran kaivoksen rikastushiekkajättä pumpattiin Tapulivuoman suolle ja metsään. Kuva: Jarmo Honkanen / Yle

Kaunis Iron AB hakee uutta lupaa nykyiselle Pajalan Tapulin rautamalmilouhokselle, malmilouhinnan laajentamiselle Palotievaan ja Sahavaaraan sekä malmien rikastamiselle Kaunisvaarassa.

Suomalaisilla on oikeus jättää lupahakemuksesta ja yva:sta muistutus tai mielipide, koska kaivoshankkeen vaikutukset ulottuvat Suomeen, lähinnä Tornion-Muonionjokeen.

Palautteet on toimittettava viimeistään marraskuun 8. päivä Lapin ely-keskukseen, joka toimittaa ne edelleen Ruotsin lupa- ja ympäristöviranomaisille.

Lupahakemus, ympäristövaikutusten arviointi ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät (siirryt toiseen palveluun)Suomen ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Kaunisvaaran kaivoshankkeen luvitusprosessi on kestänyt useita vuosia. Sitä on seurattu mielenkiinnolla myös Suomessa ja siksi Lapin elyssäkin uskotaan, että palautetta ehtii tulla vielä runsaasti.

Suomalaiset osoittivat innokkuutensa jo vuonna 2019, kun ruotsalaiset tiedustelivat, haluaako Suomi osallistua kaivoshankkeen yva-menettelyyn. Huoli rajajoesta on suuri myös itänaapurissa.

Lue myös: Vaarantaako ympäristöriskinä pidetty Pohjois-Ruotsin rautakaivos Tornionjoen vesistöä? Kommentteja pyydetään nyt myös suomalaisilta

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Kaunis Iron Ab harjoittaa kaivostoimintaa Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa Ruotsin Pajalassa. Nyt yhtiö haluaisi laajentaa malminlouhintaa. Kuva: Tapani Leisti / Yle

Lupahakemuksessaan Kaunis Iron ehdottaa muun muassa, että luvassa säädettäisiin ehdot vain Muonionjokeen laskettavan veden kiintoainepitoisuudelle ja PH-arvolle.

Vaikka jokeen laskettavan veden määrä kaivokselta kasvaisi useilla miljoonilla kuutioilla vuodessa, muille "haitta-aineille" lupaehdot eivät yhtiön mukaan olisi perusteltuja, koska metallien ja ravinteiden pitoisuudet olisivat joen virtaamaan nähden vähäisiä.

Toki EU:n vesipuitedirektiivissä ja Ruotsin kansallisessa lainsäädännössä päästöille on rajansa, mutta esimerkiksi Suomessa päästöehdot määritellään nykyään hyvinkin tarkasti luvituksen yhteydessä.

Pajalan Kaunisvaaran kaivoshanke on saanut osakseen rajua arvostelua Ruotsissa nimenomaan vesistöriskien vuoksi.

Ruotsin luonnonsuojeluvirasto haki jo vuosia sitten yhtiön nykyisten lupien perumista tuomioistuimelta. Uumajan maa- ja ympäristötuomioistuin käsittelee asian samassa yhteydessä, kun se ratkaisee kaivosyhtiön uudet lupahakemukset.

Uusien lupahakemusten hylkäämistä vaativat myös Norrbottenin lääninhallitus ja Ruotsin merenkulkulaitos.

Tuomioistuimessa valitusten ja lupien käsittely ratkaistaneen kahdessa osassa, tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alkupuolella.

Lue myös: Ylen kuvat Pohjois-Ruotsin kiistellyltä rautakaivokselta paljastavat: kaivos pumppaa rikastushiekkaa tulvivalle suolle Tornionjoen vesistöalueella