Kakolan kallioon uppoaa vielä miljoonia uuteen desinfiointilaitokseen – jätevedet putsataan Turussa uimakelpoisiksi, vaikkei tarvetta olisi

Turun Kakolan puhdistamon yhteyteen rakennettavassa laitoksessa jätevedet desinfioidaan UV-valolla. Bakteerit tuhotaan perusteellisemmin kuin olisi tarpeen. Puhdistettu vesi kelpaisi uimavedeksi.

Guido Nuijtenilla on ollut suunnittelemista, kun uutta tilaa on louhittu toimivan puhdistamon kylkeen. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

Kakolan jätevedenpuhdistamolta tulevat vedet menevät vielä toistaiseksi hulevesiviemäreiden kautta mereen. Parin vuoden kuluttua näin ei kuitenkaan ole.

Turun seudun puhdistamolla on nimittäin meneillään kolmivaiheinen jätevesien käsittelyä parantava suurinvestointi. Pansiontien alla sataman alitse mereen johtava poistoputki ja poistotunneli Kakolan puhdistamolta ovat jo valmistuneet.

Kolmas vaihe, desinfiointilaitos, on edennyt altaiden rakentamiseen. Investoinnit ovat yhteensä 48 miljoonaa euroa, ja siitä 15 miljoonaa käytetään jäteveden puhdistamiseen tarkoitettuun UV-laitokseen.

Desinfiointilaitoksen rakennustyömaa kiinnostaa ammattilaisia. Vesihuoltopäivien osallistujat tutustuivat rakennustyömaahan. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

Jäteveden puhdistamisella on alun perin tavoiteltu orgaanisen aineen, kiintoaineen sekä fosforin ja typen vähentämistä. Niiden liian suuri pitoisuus luonnonvesissä aiheuttaa rehevöitymistä.

Turussa fosforin poiston puhdistusteho on 99 prosenttia ja typen yli 80 prosenttia.

– Esimerkiksi Kakolan puhdistamolta lähtevä fosforikuormitus on vain kolmasosa siitä, mitä ympäristöluvan mukaan olisi mahdollista, sanoo Turun seudun puhdistamon toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Mirva Levomäki esitteli elokuussa 2018 valmistunutta poistoputkea. Se tehtiin tunkkaamalla, maan alla ilman kaivamista. Kuva: Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Vaatimus bakteerien desinfioinnista on muotoiltu väljästi. Kakolan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaan jätevedet pitää tarvittaessa hygienisoida. Tätä on ELY-keskuksen kanssa täsmennetty niin, että poikkeusoloissa jätevesiä voidaan desinfioida kemiallisesti.

Tämä muuttuu perusteellisesti.

– Uusi laitos ei toimi vain tarvittaessa, vaan kaikki jätevedet desinfioidaan koko ajan, Mirva Levomäki tiivistää.

UV-laitokset ovat yleisiä juomavesien desinfioimisessa ja kokemuksia myös jätevesistä on. Toimivia laitoksia on kymmenkunta, esimerkiksi Lahdessa ja Jyväskylässä bakteerit eliminoidaan ennen vesien johtamista järviin.

Kokemukset ulosteperäisten bakteereiden desinfioinnista ovat hyvät: optimiolosuhteissa teho on lähes sataprosenttinen. Tällä on ollut merkitystä esimerkiksi joki- ja järvivesien uimakelpoisuudelle.

Turun satamassa ja sen lähettyvillä ei kuitenkaan ole uimarantoja.

Miksi tällainen yli-investointi tehdään?

– En näkisi, että tässä yli-investoidaan. Tämä on osa vesihuollon kehittämistä, jota tehdään Turun seudulla. Lisää kaupungin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, jos sataman lähistöllä oleva vesi on hygieenisesti parempaa kuin aiemmin, Levomäki sanoo.

Räjäytyksiä toimivassa laitoksessa päiväkodin alla

UV-laitoksen rakentaminen alkoi louhimalla tilaa uusille altaille. Tämä vaihe päättyi keväällä. Haasteena oli esimerkiksi, että työt piti tehdä haittaamatta toimivan puhdistamon toimintaa.

Yksi vaativista kohdista oli räjäyttely ajotunnelin alla.

– Ajotunneli on käytössä lieterekoille ja siellä piti edetä hyvin edetä, ettei laitoksen toiminta häiriinny louhimisesta, kertoo pääsuunnittelija Guido Nuijten AFRY Finland Oy:stä.

Panoksen koko ja ajoitus oli tarkkaa myös UV-laitoksen yläpuolelle rakennetun, uuden Tallinmäenkentän päiväkodin takia.

– Rakennus on tässä hyvin lähellä, Guido Nuijten sanoo ja osoittaa kädellään ylös.

Desinfiointikapasiteettia reilusti yli tarpeen

Tulevaisuudessa jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet valuvat UV-altaiden kautta poistotunneliin ja edelleen sataman ali rakennetun putken kautta mereen.

Louhittuun luolaan rakennetaan kolme allasta. Niiden koko on noin 3 metriä kertaa 10 metriä.

Jarno Arfmanin mukaan aluksi otetaan käyttöön kaksi UV-desinfiointiallasta. Kuva: Jari Hakkarainen / Yle

– UV-laitteet asennetaan altaisiin. Valoputket ovat vedessä ja lamput "valaisevat" puhdistuksesta tulevaa vettä. Menetelmä muuttaa bakteerien DNA:ta niin, että ne eivät pysty lisääntymään. Se hygienisoi veden, Turun seudun puhdistamon tekninen päällikkö Jarno Arfman kertoo.

Kapasiteettia 300 000 asukkaan jätevesien käsittelyyn riittää hyvin. Yhteensä altaat voivat desinfioida puhdistettua jätevettä 15 000 kuutiota tunnissa. Normaali virtaama on 4 000 kuutiota.

Lue myös: