Etelä-Saimaa: Kaivosyhtiö Nordkalk keskeyttää ympäristölupaprosessin rikastushiekan uudesta läjitysalueesta Lappeenrannassa – selvityksiä tehdään ainakin vuoden 2022 loppuun asti

Suurin yksittäinen syy lupaprosessin keskeytykseen oli nimenomaan Lappeenrannan Ojala-Tuomelan asukkailta saatu palaute.

Yli sata vuotta paikoillaan ollut kalkkikaivos tarvitsee lisää tilaa ja se on hermostuttanut Ojala-Tuomelan alueen asukkaat Lappeenrannassa. Nyt selvitetään, voiko kaivoksen pöly olla terveydelle haitallista. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Kaivosyhtiö Nordkalk keskeyttää ympäristölupaprosessin rikastushiekan uudesta läjitysalueesta Lappeenrannassa.

Näin yhtiö saa lisää aikaa tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kartoittamiseen sekä vuoropuheluun Ojala-Tuomelan alueen asukkaiden kanssa.

Suurin yksittäinen syy lupaprosessin keskeytykseen oli nimenomaan Ojala-Tuomelan asukkailta saatu palaute.

Asukkaiden vastustuksen taustalla on huoli pöly- ja muista terveyshaitoista, joiden on uskottu lisääntyvän, jos läjitysalue tulee lähelle asutusta.

Nordkalk kertoo ottaneensa kuluneen vuoden aikana käyttöön uusia pölyämistä estäviä keinoja, kuten rikastushiekka-altaan vesipinnan nostamisen alueella olevien kasojen ja nykyisen kuivaläjitysalueen peittämisen.

Nordkalk käynnistää Ilmatieteen laitoksen kanssa jatkuvan ilmanlaadun mittauksen asuinalueella. Mittauksen tuloksia voi seurata reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen verkkosivulta.

Ympäristölupaprosessi on hyllyllä ainakin ensi vuoden eli 2022 loppuun asti.