700 000 euron yllätyslaskusta nousi meteli Kotkassa – lasku peruttiin, mutta ex-kaupunginjohtaja on nyt käräjillä syytteessä virkavelvollisuuden rikkomisesta

Kotkan kaupunki sai reilu vuosi sitten noin 700 000 euron yllätyslaskun osakekauppoihin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Tämä herätti epäilyn siitä, onko entinen kaupunginjohtaja rikkonut virkavelvollisuuttaan sopiessaan asiantuntijalle maksettavasta palkkiosta. Laskua kaupunki ei joutunut koskaan maksamaan.

Henry Lindelöf jäi eläkkeelle Kotkan kaupunginjohtajan tehtävästä vuonna 2018. Kuva on vuodelta 2016. Kuva: Tommi Parkkinen/Yle

Syyttäjä vaatii Kotkan entiselle kaupunginjohtajalle Henry Lindelöfille 60 päivän ehdollista vankeusrangaistusta tai tuntuvaa sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Entistä kaupunginjohtajaa koskeva oikeudenkäynti on alkanut Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään maanantaina.

Rikosepäily koskee vuonna 2017 tehtyjen Kymenlaakson Sähkön osakekauppojen välityspalkkiota. Kotkan kaupunki sai viime vuoden keväällä noin 700 000 euron yllätyslaskun kauppoihin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Tämä sai kaupungin tekemään tutkintapyynnön asiasta.

Sopimuksesta ei löytynyt hankintapäätöstä, vaikka kaupungin mukaan sopimus olisi pitänyt tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus epäili, että entinen kaupunginjohtaja oli sopinut kaksi lähes samansisältöistä sopimusta kahden eri yrityksen kanssa, joita edusti sama henkilö.

Ei voida pitää vähäisenä

Syytteen mukaan Lindelöf on tahallaan rikkonut virkavelvollisuuttaan solmimalla toimeksiantosopimuksen Navigatun Oy:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu, että yritys hankkisi ostotarjouksia Kotkan kaupungin omistamista Kymenlaakson Sähkön osakkeista. Navigatumin palkkioksi sovittiin prosentti osakkeiden kauppahinnasta.

Syytteen mukaan palkkion summaylitti Lindelöfin toimivaltuudet ja Lindelöf tiesi tämän. Kaupunginjohtajalla on ollut valtuudet päättää hankinnoista ja sopimuksista, jotka ovat enintään 100 000 euroa.

Osakkeet myytiin yli 70 miljoonalla eurolla. Navigatum laskutti kaupungilta hieman yli 700 000 euron palkkion.

Syytteen mukaan Lindelöf ei ole saattanut sopimusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi eikä lakiasiainosastolle ja kirjattavaksi asianhallintajärjestelmään. Sopimuksesta ei myöskään ole sääntöjen mukaista viranhaltijapäätöstä.

Lisäksi Lindelöf on solminut vastaavaan tavoitteeseen pyrkineen toisen toimeksiantosopimuksen saman henkilön omistaman toisen yhtiön eli NAG Oy:n kanssa. Siinä kymmenien miljoonien osakejärjestelyn onnistumispalkkioksi oli sovittu 60 000 euroa ja asiantuntijapalkkioksi 25 000 euroa.

Tästäkään sopimuksesta ei ole tehty viranhaltijapäätöstä.

Syyttäjän mielestä tekoa ei voida pitää vähäisenä, kun otetaan huomioon teon haitallisuus ja vahingollisuus, toimivallan ylityksen selkeys, sopimuksen arvo ja useiden toimintamääräysten rikkominen ja menettelytapojen sivuuttaminen.

Syyttäjällä on myös toissijainen rangaistusvaatimus. Sen mukaan Lindelöf ei olisi toiminut tahallisesti vaan vähintäänkin huolimattomuudesta menetellyt edellä kuvatulla tavalla. Tällöin hän olisi syyttäjän mukaan syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Ex-kaupunginjohtaja kiistää

Entinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf kiistää syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Vastineessaan Lindelöf muistuttaa, että kaupunki oli jo vuosia neuvotellut Kymenlaakson Sähkön ja sen omistajakuntien kanssa siitä, että Kotka olisi halukas myymään omistamansa osuuden yhtiön osakkeista.

Koska lunastushinnasta tai -tavasta ei päästy sopimukseen, Kotkan kaupunginhallitus päätti selvittää mahdollisuutta myydä osakkeet ulkopuoliselle taholle.

Asiaa selvittämään nimettiin Lindelöfin ohella silloinen valtuuston puheenjohtaja Jari Elomaa ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask.

NAG Oy oli jo aiemmin toiminut kaupungin tytäryhtiön Kotkan Energian konsulttina ja se teki tarjouksen, kun kaupunginhallitus päätti käyttää selvitystyössä konsulttia. Heidän sopimuksensa myös hyväksyttiin.

Lindelöf: 700 000 euron lasku perusteeton

Lindelöf kirjoittaa vastineessaan, että yhtiön konsultti toimitti Elomaalle hyväksyttäväksi yleisen käytännön mukaisen onnistumispalkkiosopimuksen. Lindelöf kertoo pyytäneensä, että Elomaa lähettää sopimuksen myös hänelle ja Braskille. Samassa yhteydessä konsultti kertoi perustaneensa Navigatum Oy:n, joka toimi NAG Oy:n alihankkijana.

– Sopimus hyväksyttiin. Kaupunginjohtajan hankerajan ei kukaan meistä katsonut rajoittavan hyväksymistä. Kaikille asianosaisille oli selvää, että kyseessä oli aiesopimus. Keskeneräisen sopimuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa ei pidetty perusteltuna, Lindelöf kirjoittaa vastineessaan.

Konsulttiyhtiön käymät neuvottelut osakkeiden myynnistä eivät johtaneet yhteenkään ostotarjoukseen.

Lindelöf huomauttaa, että aiesopimus menetti näin merkityksensä. Hänen mukaansa keväällä 2020 saapuneella yli 700 000 euron laskulla ei näin ollut mitään perustetta.

Kotkan kaupunki myi lopulta osuutensa sähköyhtiön osakkeista yhtiölle ja sen muille omistajakunnille.

Lindelöf kritisoi vastineessaan sitä, että hän sai tietää kaupungin asiassa tekemästä tutkintapyynnöstä median kautta, kun tutkintapyyntö oli jo tehty. Lindelöfin mukaan hän ei saanut mahdollisuutta antaa selvitystä asiasta laskun saavutua, vaikka sellaista pyydettiin Elomaalta ja Braskilta.