Turvapaikan saaneen alaikäisen mahdollisuus tuoda perheensä Suomeen paranemassa – perussuomalaiset tivaa vastauksia

Keskustajohtoinen hallitus kiristi viime kaudella suojelua saaneiden perheenyhdistämisen ehtoja. Nyt päätös saatetaan pyörtää. Hallituksen esitystä odotetaan syyskaudella.

Perussuomalaisten jättämästä välikysymyksestä keskustellaan tänään eduskunnassa. Kuva: Jani Saikko / Yle

Perussuomalaiset kyseenalaistaa tänään eduskunnassa hallituksen suunnitelman helpottaa perheenyhdistämisiä.

Perussuomalaiset arvostelee hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa välikysymyksellä, josta keskustellaan tänään. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina.

Välikysymyksessä, jonka on allekirjoittanut perussuomalaisten lisäksi Liike Nytin Harry Harkimo, listataan poikkeuksellisesti jopa parikymmentä kysymystä maahanmuutosta ja siitä, mihin Suomella on varaa.

Allekirjoittajien mielestä hallitus on luomassa lisää vetovoimatekijöitä humanitaariselle maahanmuutolle ja olisi erottautumassa länsieurooppalaisesta linjasta.

Miten perheenyhdistämisiä helpotetaan?

Suomesta turvapaikan saaneen alaikäisen mahdollisuus saada perheenjäsenensä Suomeen näyttää paranevan.

Sisäministeriössä valmisteltu lakiluonnos lähtee siitä, että perheenyhdistäminen voitaisiin jättää tekemättä vain, jos se on lapsen edun vastaista.

Neuvottelut lain lopullisesta sisällöstä ovat hallituksessa yhä kesken. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) joutuu näin vastaamaan oppositiolle hallituksen linjauksista sen perusteella mitä tähän mennessä on sovittu.

Lakimuutoksen taustalla on huoli lapsen edun toteutumisesta tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on saanut turvapaikan tai tilapäisen oleskeluluvan Suomesta suojelun perusteella.

Lapsen edun toteutumisesta on ollut huolissaan muun muassa Yhdenvertaisuusvaltuutettu. Viime vuonna julkaisemassaan raportissa (siirryt toiseen palveluun) valtuutettu kävi läpi 66 perheenyhdistämishakemusta, jotka kansainvälistä suojelua saavat alaikäiset olivat jättäneet tammikuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä aikana.

Maahanmuuttoviraston tekemistä päätöksistä 31 oli kielteistä ja 35 myönteistä. Kielteisten päätösten taustalla oli erityisesti se, että viranomainen tulkitsi vanhempien lähettäneen lapsensa matkaan koko perheen oleskeluluvan toivossa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää huomiota siihen, että lapsen etu ei saa olla kiinni vanhempien teoista.

Sen sijaan paljon keskustelua herättänyt edellytys tietystä tulotasosta ei ollut päätöksissä ratkaisevana tekijänä.

Kansallista turvallisuutta uhkaavat henkilöt ulkopuolella

Suojelupoliisi toivoo lakiluonnoksesta jättämässään lausunnossa vahvistusta sille, ettei perheenyhdistämisen helpottaminen saa johtaa kansallista turvallisuutta vaarantavien henkilöiden pääsyyn Suomeen.

Tällaisten henkilöiden maahantulo olisi myöskin laissa tarkoitetun "lapsen edun" vastaista, minkä Supo haluaa vielä kirjattavan lain perusteluihin.

Hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä ulkomaalaislain muuttamisesta syysistuntokaudella.

Sisäministeriön valmistelema lakiluonnos poistaisi vaatimuksen riittävästä tulotasosta kaikista muistakin perheenyhdistämispäätöksistä, jotka koskevat Suomesta turvapaikan tai tilapäisen oleskeluluvan vakavan uhan takia saanutta henkilöä. Lakiluonnos menee kuitenkin pidemmälle kuin mitä hallitusohjelmassa linjataan, sillä siinä puhutaan ainoastaan tulorajojen kohtuullistamisesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on näin pakittamassa viime hallituksen päätöksestä kiristää perheenyhdistämisen ehtoja. Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus kiristi ehtoja siten, että myös kansainvälistä suojelua saavilta henkilöiltä voitiin tietyin edellytyksin edellyttää tiettyä toimeentulon tasoa, jos hän halusi perheensä Suomeen.

Välikysymyksessään perussuomalaiset ja Liike Nyt vaativat laajasti tietoa hallituksen maahanmuuttopolitiikasta.

Perheenyhdistämislinjan lisäksi puolue haluaa tietää esimerkiksi, mikä on kiintiöpakolaisten määrä, kuinka paljon Afganistanista tuodaan ihmisiä suojelun perusteella sekä miten humanitaarisen maahanmuuton kustannukset katetaan.