Keliber sai rakentamiseen tarvittavan turvallisuusluvan Syväjärven kaivokselle

Syväjärveltä louhitaan sivukiveä kaivoksen rakentamisaikana miljoona tonnia. Se hyödennetään teiden pohjissa ja allasrakenteissa.

Keliber on aloittamassa valmistavia töitä Syväjärvellä, tuotannon on määrä alkaa 2024. Arkistokuva. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Kaivosyhtiö Keliber on saanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta rakentamiseen tarvittavan kaivosturvallisuusluvan toiseksi suurimmalle esiintymälleen Syväjärvelle. Lupa ei ole vielä lainvoimainen.

Keliber on aloittamassa Syväjärvellä valmistelevia töitä kuten laskeutusaltaiden ja pintavalutuskosteikon sekä teiden rakentamista.

Yhtiö voi myös ryhtyä louhimaan sivukiveä, jota hyödynnetään sekä louheena että sepelinä kaivosalueen allas- ja tierakenteissa.

Syväjärven kaivoksen rakentaminen kestää noin kaksi vuotta, joiden aikana louhitaan noin miljoona tonnia sivukiveä.

– Syväjärven sivukivi soveltuu ominaisuuksiltaan erinomaisesti infrarakenteiden materiaaliksi. Sen hyödyntäminen tulevaa kaivosta varten on sekä kustannustehokasta että ympäristöä säästävää, kun kivi saadaan läheltä. Kiertotalouteen kuuluva materiaalitehokkuus on osa toimintaamme alusta asti, sanoo Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala tiedotteessa.

Syväjärvi avataan ensimmäisenä Keliberin kaivoksista. Malmin louhiminen on tarkoitus aloittaa 2024. Syväjärvellä riittä louhittavaa neljäksi vuodeksi, sen jälkeen tuotanto jatkuu Rapasaaren kaivoksessa.