Stora Enso miettii Oulun tehtaan toisenkin paperikoneen muuttamista kartonkituotantoon

Yksi paperikone on jo muutettu kartonkikoneeksi, suunniteltu uusi linja tekisi pakkauskartonkia. Pakkausmateriaalien tuotannon lisääminen on yksi yhtiön pitkäaikaisista tavoitteista. Suunnitelman työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä.

Oulun tehtaiden yhtenä etuna pidetään tehtaan vieressä olevan sataman ja syväväylän hyödyntämistä kuljetuksissa. Kuva: Risto Degerman / Yle

Yhtiön mukaan aiemmin tehty toisen paperikoneen muuttaminen kartonkikoneeksi onnistui niin hyvin, että se haluaa nyt selvittää myös toisen linjan muuttamisen kannattavuuden.

Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen sanoo, että uusi esiselvitys tehdään myös sen takia, että maailmanmarkkinatilanne on muuttunut ja muun muassa pandemia on vaikuttanut tuotteiden kysyntään.

Nykyisin Oulun tehtailla tuotetaan ns. krafliner-kartonkia, jota käytetään elintarvikapakkauksissa. Toisesta paperikoneesta harkitaan puolestaan pakkauskartonkilinjaa.

Vuoden 2021 alussa käyttöön otettu kraftliner-linjan lisäksi myös sellutehdas ja kuivaamo uudistettiin ruskean sellun valmistukseen sopiviksi. Kun koko tuotanto on käytössä se tuottaa vuodessa 450 000 tonnia kraftlineria ja 550 000 tonnia sellua.

Satu Härkönen kertoo, että ensimmäisen linjamuutoksen jälkeen tuotannon käynnistäminen onnistui Oulussa odotettua paremmin ja myös tuotantotavoitteisiin on päästy etuajassa.

Pakkausmateriaalien tuotannon lisääminen on yksi Stora Enson pitkäaikaisista tavoitteista. Taustalla on paperin käytön väheneminen. Samaan aikaan biopohjaisten pakkastarvikkeiden kysyntä on lisääntymässä.

Strategiansa mukaisesti Stora Enso aikoo myös investoida 97 miljoonaa euroa kartonkituotannon laajentamiseen Skoghallissa Ruotsissa. Laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppupuoliskolla.

Laajennuksen jälkeen Skoghallin vuosittainen pakkauskartonkituotanto voi Stora Enson mukaan ympäristöluvista riippuen kasvaa noin 100 000 tonnilla, jolloin tehtaan kokonaistuotanto olisi yli 900 000 tonnia vuodessa.

Oulussa muutostyö parantaisi kannattavuutta

Oulussa toisen linjamuutoksen arvioidaan parantavan Oulun tehtaan kilpailukykyä, koska se toisi säästöjä sekä kiinteisiin että muuttuviin kuluihin. Kuljetuksissa olisi myös mahdollista hyödyntää tehtaan vieressä kulkevaa ja äskettäin syvennettyä Oulun syväväylää.

Stora Enso harkitsi jo aiemmin molempien Oulun paperikoneiden muuttamista kartonkituotantoon, mutta luopui ajatuksesta ja muunnostyö tehtiin vain toiselle tuotantolinjalle. Sulkemisen jälkeen myös toista konetta on huollettu ja sitä on pidetty kunnossa.

Esiselvitys valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Muutoksen jälkeisiä työllisyysvaikutuksia yhtiö ei vielä halua arvioida.

Aiempi tuotantosuunnan muutos hienopaperin valmistuksesta kartonkiin tarkoitti satojen työpaikkojen vähenemistä Stora Enson Oulun tehtaalta. Kymmeniä irtisanomisia oli myös sen alihankkijoilla.

Lisää aiheesta: