Yöpuulle puoli viideltä, työvälineitä vain osalla, listalla jo lopettaneita hoitajia – raportti paljastaa vakavia epäkohtia Tampereen kotihoidossa

Aluehallintoviraston raportti paljastaa, miten huolestuttava tilanne oli tänä syksynä Tampereen kaupungin kotihoidossa, kun ulkoistus tehtiin nopeasti ja meni pieleen. Puutteita oli perusasioissa.

Aluehallintovirasto puuttui tänä syksynä Tampereen keskustan kotihoidon epäkohtiin. Kuvituskuva. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Aluehallintoviraston raportti paljastaa yksityiskohtaisesti, miten huolestuttava tilanne oli tänä syksynä Tampereen kaupungin kotihoidossa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto avi antoi syyskuussa Tampereen kaupungille huomautuksen keskustan alueen kotihoidosta. Isot ongelmat alkoivat sen jälkeen, kun palvelun tuottaja vaihtui syyskuun alussa.

Avin puuttumisen jälkeen Tampereen kaupunki otti Tammelan ja Tampellan alueen ulkoistetun kotisairaanhoidon omaksi toiminnakseen ja on korjannut puutteita.

Yllätystarkastus paljasti puutteet

Ilmoituksia alkoi tulla heti ulkoistamisen jälkeen. Sen takia avin tarkastajat tekivät yllätystarkastuksen 7. lokakuuta.

Yle pyysi tästä tehdyn tarkastuspöytäkirjan nähtäväksi aluehallintovirastolta. Siitä paljastuu, miten perusasiat ovat hukassa. Tarkastuksella havaittiin puutteita johtamisen, henkilöstöä koskevien tietojen, tiedonkulun, lääkehoidon ja toiminnanohjauksen osalta.

Epäkohdat olivat avin mukaan vakavia, ja ne vaaransivat kotihoidossa olevien asiakkaiden hyvän hoidon.

Ateriavälit pielessä

Epäkohtia oli esimerkiksi siinä, että aamukäynnit viivästyivät ja iltakäynnit taas tehtiin aikaisin. Näin asiakkaat eivät saaneet lääkkeitään oikeaan aikaan. Myös ateriavälit kävivät joko liian tiheiksi tai liian pitkiksi. Asiakkaille on tehty iltatoimia ja annettu iltalääkkeitä jo puoli viideltä iltapäivällä. Tarkastajien mukaan asiakkaiden luona oltiin myös usein lyhyitä aikoja.

Tarkastuskäynnillä oli myös epäselvyyksiä henkilöstöstä. Edes vastuuhenkilöllä ei ollut tarkkaa tietoa työntekijöistä eikä siitä, montako vakituista ja montako sijaista on töissä. Hänen mukaansa kenenkään työntekijän kanssa ei ollut tehty kirjallista työsopimusta.

Työntekijöiden piti siirtyä liikkeenluovutuksen yhteydessä, mutta tosiasiallisesti vain osa työntekijöistä siirtyi. Uusi palvelun tuottaja hankki työntekijöitä useilta eri yrityksiltä.

Henkilöstöstä tehdyllä listauksella oli avin raportin mukaan myös jo lopettaneita työntekijöitä.

Sijaisia enemmän kuin vakituisia

Avin tarkastajat katsoivat kahden päivän työntekijät lokakuussa. Sijaisia oli osassa vuoroja enemmän kuin vakituisia, näin vanhusten luona ei käynyt tuttua hoitajaa.

Esimerkiksi tutkittuna arkipäivänä työntekijöitä oli yhteensä 37, joista 16 oli vakituista työntekijää. Lauantaina työntekijöitä oli yhteensä 31, joista vain 12 oli vakituista työntekijää.

Asiakkaita on noin 280. Käyntimääriä on arviolta aamuvuorossa 10–15 yhtä työntekijää kohden ja iltavuorossa 5–7 käyntiä.

Puutteita lääkehoidossa ja välineissä

Myös lääkehoidossa oli raportin mukaan vakavia puutteita. Osa lääkekaapeista oli auki. Sekä lääkekaappiin että huumelääkesäiliöön oli avaimet saatavilla kaikilla työntekijöillä. Näin lääkehävikistä ei saa tietoa.

Lisäksi työntekijöiltä puuttui oleellisia työvälineitä. Tarkastuksessa kävi ilmi, että vain noin kahdella kolmasosalla työntekijöistä oli käytössä kannettava tietokone. Tietokoneen avulla pääsee asiakastietojärjestelmään ja katsomaan vanhuksen luona lääkkeet ja sairaudet. Tietojärjestelmän toiminnassa oli myös puutteita. Teknisten virheiden vuoksi asiakaskäyntejä jäi kokonaan tekemättä.

Päivystyspuhelin oli puolestaan vain vakituisella työntekijällä. Tarkastuskäynnillä ilmeni, ettei kaikissa tiimeissä aina ole vakituista työntekijää. Aluehallintovirastolle oli kerrottu, että päivystyspuhelimeen on jätetty vastaamatta, koska tiimissä ei ole ollut vakituista työntekijää.

Myös johtamisessa oli puutteita. Vastuuhenkilö kävi yksikössä arviolta vain kerran viikossa ja aville oli epäselvää, kuka tosiasiassa johtaa toimintaa.

Epäkohtia on korjattu

Sekä Tampereen kaupunki että palvelun tarjoaja Koivupirtti Säätiö ovat sanoneet, että epäkohtia on jo korjattu. Myös pieleen menneestä kilpailutuksesta on otettu oppia.

Säätiössä oltiin siinä uskossa, että henkilöstöä siirtyy enemmän uudelle toimijalle.

– Me uskoimme, että saamme tietyn määrä henkilöstöä, mutta tosiasiassa saimme vähän reilu puolet siitä, mikä oli ensin esillä, Koivupirtti Säätiön toimitusjohtaja Johanna Santaniemi sanoi Ylelle kuukausi sitten.

Tampereen kaupungin sotealan kehityspäällikkö Anniina Tirronen kertoi silloin, ettei hengenvaarallisia tilanteita ole ollut, mutta esimerkiksi lääkkeen antaminen asiakkaalle on tapahtunut neuvomalla asia videon välityksellä.

Lue lisää: