Kouvolan kaupunki suunnittelee Valkealaan pariakymmentä uutta pientalotonttia

Aikatauluarvion mukaan tontteja voisi alkaa luovuttamaan vuonna 2025.

Kuva: Yle

Kouvolan kaupunki suunnittelee uusia pientalotontteja Valkealaan.

Valkealassa Koivurannan asuinalueen itäpuolelle on laadittu asemakaavaluonnos. Luonnoksessa Leiritien ympäristöön esitetään pariakymmentä uutta pientalotonttia.

Kaavaprosessi etenee luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotusvaiheeseen. Asemakaavan hyväksyminen voi tapahtua arviolta ensi keväänä.

Aikatauluarvio alueen kunnallistekniikan rakentamiselle on vuosi 2023. Koivurannan alueen uusia tontteja voitaisiin alkaa luovuttaa vuonna 2025.