Kärsitkö sälätyöstä ja itselle kuulumattomista hommista? Turhat työtehtävät syövät opettajien motivaatiota, kertoo tutkimus

Työn turhakkeilla kuvataan työntekijän kohtuuttomaksi tai turhaksi kokemia työtehtäviä, jotka eivät kuulu työn ydintehtäviin. Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmän tuoreen pitkittäistutkimuksen mukaan turhakkeet ovat lisääntyneet opettajilla.

Opettajat kokevat, että turhakkeet vievät aikaa varsinaisilta töiltä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Käsitteen työn turhake tunnistaa moni työntekijä, vaikkei sen tarkkaa määritelmää tietäisikään. Työn turhake on verrattain uusi työpsykologinen käsite. Sillä kuvataan nimensä mukaisesti turhia tai kohtuuttomia työtehtäviä, jotka eivät kuulu varsinaisiin työn ydintehtäviin.

Maailmalla noin vuosikymmenen ajan käytettyä käsitettä (englanniksi illegitimate tasks) on tutkinut Tampereen ja Jyväskylän yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian tutkijaryhmä. He kävivät läpi opettajien työn turhakkeiden vaikutusta opettajien työhön.

– Kokemus siitä, että työhön kuuluu itselle kuulumattomia työtehtäviä heikentää työmotivaatiota ja niiden tekeminen haittaa oleellisemmaksi koettujen työtehtävien tekemistä, Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja Anne Mäkikangas Tampereen yliopistosta kertoo.

Opettajille on esimerkiksi tullut viime vuosina paljon sälätyötä kuten kirjaamista ja täytettäviä papereita. Itse kyselyssä ei turhakkeiden sisältöä erikseen kysytty, vaan sitä, kokevatko opettajat joutuvansa tekemään turhaksi tai kohtuuttomaksi kokemiaan työtehtäviä. Lyhyt vastaus on kyllä.

Tulokset pohjautuvat Suomen Akatemian rahoittamaan työ- ja organisaatiopsykologian IJDFIN-tutkimushankkeeseen, jossa seurattiin suomalaisia opettajia vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin yhteistyössä OAJ:n kanssa.

Kollegoiden ja esimiehen tuki auttavat

Turhakkeita ei voi aina poistaa. Työn merkitykselliseksi kokemisessa auttaa se, jos työntekijä voi itse kehittää työtään. Mäkikangas käyttää termiä työn tuunaaminen.

– Erityisen merkitykselliseksi tekijäksi osoittautui se, että lähdetään hakemaan tukea kollegoilta ja keskustelemaan asiasta esihenkilöiden kanssa. Nämä ovat keskeisiä kanavia, joiden kautta voi rajata työtä ja jakaa asioita.

Tutkimusryhmä tutki myös uutta työn tuunaamisen strategiaa eli työn vaatimusten optimointia, jolla viitataan työn ja sen tekemisen tapojen uudistamiseen. Myös tämä tuunaustapa osoittautui tärkeäksi työn merkityksellisyyden edistämisen näkökulmasta.

Keskustelua ydintehtävistä ja työn rajaamisesta tarvitaan, jotta opettajien työhyvinvointia voidaan edistää.

– Tämä on erityisen tärkeää tässä ajassa, sillä opettajat ovat korona-aikana aikana joutuneet venymään työssään.

Onko omassa työssäsi turhia työtehtäviä? Keskustelu on auki 23. lokakuuta kello 23.00 asti.

Lue lisää: