Kun Utajärven terveydenhuolto muutti, jopa satojen ihmisten tuhottavaksi määrättyjä tietoja heitettiin epähuomiossa paperinkeräysastiaan

Mukana on ollut mahdollisesti jopa satojen ihmisten tietoja, muttei ole varmaa, onko niitä päätynyt vääriin käsiin. Tapauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Asiakirjat päätyivät tietoturvajätteelle tarkoitetun astian sijaan tavalliseen paperinkeräykseen. Kuva ei liity tähän tapaukseen. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Terveyspalveluita käyttäneiden ihmisten asiakastietoja on joutunut paperinkeräykseen Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla.

Asiakirjat voivat sisältää Utajärven työterveyshuollon asiakkaiden terveystietoja, sisäisiä palaverimuistioita ja toimintasuunnitelmia sekä asiakasyritysten henkilökuntalistoja henkilötunnuksineen.

Lisäksi joukossa voi olla Utajärven terveysaseman vastaanoton lääkäripalveluiden asiakkaiden terveystietoja.

Tietoturvaloukkaus voi koskea yhteensä jopa satoja henkilöitä, koska mukana saattoi olla yritysten työntekijälistoja.

Asiakirjojen tarkkaa sisältöä ei ole pystytty jälkikäteen määrittämään, mutta kaikki asiakirjat olivat joka tapauksessa hävitettäväksi tarkoitettuja, vanhentuneita asiakirjoja.

– Tämä on todella harmittava tilanne, sanoo Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto. Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa Pimperi-Koiviston mukaan Utajärven terveysaseman palveluista, ja Oulunkaaren työterveys oy on vastuussa työterveyden palveluista.

Leena Pimperi-Koivisto sanoo, että inhimillinen virhe sattui muuttotilanteessa.

Terveydenhuollon toimintaa siirrettiin kunnassa uusiin tiloihin, ja samassa yhteydessä tietoturvajätteelle tarkoitettu astia täyttyi. Laatikollinen tuhottavaksi tarkoitettuja jäi odottamaan astian tyhjennystä, mutta päätyikin paperinkeräykseen.

Pimperi-Koiviston saamien tietojen mukaan asiakirjat ovatmenneet paperinkeräysastiasta suoraan paperinkeräyksestä vastaavan yrityksen terminaaliin, jossa ne on luultavasti silputtu ja laitettu paalikoneeseen.

– Onneksi on todennäköistä, että ne ovat silppuuntuneet, kuten alkuperäinen tarkoitus on ollut.

Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja sanoo, että asia on kuitenkin vakava ja sitä on käsiteltävä tietoturvaloukkauksena.

Koska papereita ei hävitetty tietoturvallisesti, vaarana voi olla esimerkiksi salassapitovelvollisuuden suojaamien tietojen ja henkilötietojen leviäminen, henkilötunnusten väärinkäyttö sekä terveydentilaa koskevien tietojen leviäminen.

– Tämä on vakava asia, jos paperit joutuisivat vääriin käsiin, Pimperi-Koivisto myöntää.

Leena Pimperi-Koiviston mukaan asian selvittely kuntayhtymässä käynnistyi 19.10., kun tapaus tuli tietoon. Pimperi-Koivisto ei tässä vaiheessa tiedä tarkemmin, milloin varsinainen virhe tapahtui.

Asianosaiset organisaatiot ovat tehneet tapauksesta ilmoituksen valtakunnalliselle tietosuojavaltuutetulle.