Anu Sepponen valittiin yli vuosi sitten kunnanjohtajaksi, mutta hän ei koskaan tullut töihin – nyt kunnanhallitus esittää nopeita lähtöpasseja

Kunnanhallitus perustelee päätöstään viranhaltijalaissa määriteltyjen velvoitteiden vakavalla rikkomisella.

Rautalammin kunnanjohtajana työskentelevä Anu Sepponen on myös Ruokolahden kunnanjohtaja. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Ruokolahden kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnanjohtajansa Anu Sepposen irtisanomista.

Sepposen piti aloittaa kunnanjohtajan tehtävässä 1. lokakuuta, mutta hän ei saapunut töihin. Sepponen perusteli poissaolonsa syitä, mutta ne eivät vakuuttaneet Ruokolahden kunnanhallitusta.

Kunnanhallitus katsoo Ruokolahden kunnalla olevan kunnallisen viranhaltijalain 41 § :n mukainen erittäin painava syy purkaa Anu Sepposen kunnanjohtajan virkasuhde.

Kunnan näkemyksen mukaan Sepposen poissaolo Ruokolahden kunnan virantoimituksesta 1.10.2021 alkaen sekä samanaikaisesti Rautalammin kunnanjohtajan viran toimittaminen tarkoittavat virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei kunnalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Sepposen irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Sepponen ei koskaan aloittanut työssään

Anu Sepponen valittiin elokuussa 2020 Etelä-Karjalassa sijaitsevan Ruokolahden kunnanjohtajaksi. Hän ei kuitenkaan ole aloittanut työssään.

Syyksi Sepponen on ilmoittanut erimielisyydet johtajasopimuksen ehdoista. Hän olisi halunnut sopimukseensa samat ehdot kuin edeltäjälläänkin.

Ruokolahden kunnanvaltuusto heikensi johtajasopimuksen ehtoja pian Sepposen valinnan jälkeen. Hänen palkkaansa alennettiin, irtisanomisajan palkasta luovuttiin ja sopimukseen lisättiin kuuden kuukauden koeaika.

Koska Sepponen ei ottanut tehtävää vastaan ennen määräaikaa, valtuusto totesi vuoden 2020 lokakuussa hänen valintansa rauenneen.

"Tehtiin selväksi"

Sepponen valitti valtuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka puolestaan kumosi kunnanvaltuuston päätöksen valinnan raukeamisesta. Sen sijaan palkka ja irtisanomisajan palkka ovat oikeuden mukaan asioita, joista kunta saa päättää.

Anu Sepponen toivoi, että Ruokolahden kunnanvaltuusto olisi ottanut sopimuksen uudelleen käsittelyyn. Niin ei kuitenkaan käynyt.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paanasen (kesk.) mukaan Sepposelle tehtiin selväksi hänen palkkansa työsuhteen alkaessa.

– Keskustelu voi jatkua sen jälkeen, kun työt näillä ehdoilla aloitetaan 1. lokakuuta, Paananen sanoo.

Perustelut on nyt kuultu ja käsitelty puolin ja toisin, ja kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnanjohtaja Anu Sepposen virkasuhteen purkamista. Virkasuhde päättyisi heti valtuuston päätöksen jälkeen.

Ruokolahden kunnanvaltuusto käsittelee hallituksen esitystä marraskuun 2. päivänä.