Yritysjohtajat vaativat tehokkuutta ja tasapuolisuutta hiilipäästöjen hinnoitteluun

Valtioiden päämiehille ja hallitusten johtajille lähetetyn avoimen kirjeen takana on Call on Carbon -hanke. Tavoitteena on kehittää hiilidioksidin hinnoittelujärjestelmää ilmastoystävällisten investointien vauhdittamiseksi. Suomesta kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa EK:n, MTK:n, Teknologiateollisuuden, Finanssialan, Energiateollisuuden, Kemianteollisuuden ja Akavan johtajat.

Suomesta muun muassa EK ja Teknologiateollisuus vaativat tehokkuutta hiilipäästöjen hinnoitteluun. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Johtajat yli sadasta yrityksestä, kaupungista, yliopistosta, etujärjestöstä ja verkostosta vetoaa hallituksiin ja valtiojohtajiin, jotta hiilipäästöille säädettäisiin luotettava ja tehokas hinnoittelujärjestelmä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Maanantaina julkistetun avoimen kirjeen mukaan tehokas ja tasapuolinen hinnoittelujärjestelmä mahdollistaisi hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen kustannustehokkaasti.

Kirjeessä kehotetaan myös yhdenmukaistamaan hiilipäästöjen hinnoittelumenetelmät eri maiden välillä. Näin luotaisiin vakaa ja ennustettava ympäristö investoinneille, kirjeessä todetaan.

Edelleen vetoomuksessa hallituksia kehotetaan luomaan Pariisin sopimuksen mukaiset kansainväliset ja tasavertaiset säännöt ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja hiilivuotojen vähentämiseksi. Tämä mahdollistaisi vetoomuksen mukaan entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet.

Kirjeessä muistutetaan, että osa maailman merkittävimmistä talouksista ja samalla suurimmista saastuttajista on asettanut hiilineutraalisuustavoitteita, mutta puhtaiden ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavien investointien määrä on yhä liian alhainen.

Vetoomuksen mukaan esimerkiksi Kansainvälinen energiajärjestö IEA on varoittanut, että puhtaaseen energiaan sijoitettavien varojen määrä on kolminkertaistettava ilmastonmuutoksen hilltsemiseksi.

Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat uskovat, että hiilidioksidin hinnoittelu on uudistettava nyt, jotta vuoteen 2050 tähtäävät ilmastoinvestoinnit saadaan kasvuun.

Suomesta kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa EK, MTK, Teknologiateollisuus, Finanssiala, Energiateollisuus, Kemianteollisuus ja Akava.

Lisäksi allekirjoittajina ovat muun muassa pääjohtajat Kansainvälisestä kauppakamarista, yritys- ja sijoittajajoukko We Mean Business -koalitiosta sekä YK:n vastuullisen sijoittamisen UN PRI-verkostosta. Verkoston jäsenet hallinnoivat yli 120 biljoonan dollarin sijoitusvarallisuutta.

Myös viljelijöitä edustavan kansainvälisen Copa-Cogecan ja teknologiateollisuusyrityksiä edustavan Orgalimen johtajat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen.

Vetoomus on ajoitettu tarkoituksella Glasgowssa lokakuun lopussa pidettävän YK:n COP 26 -ilmastokokouksen alle.

Call on Carbon -hankkeen ovat ideoineet ja käynnistäneet suomalainen Climate Leadership Coalition, ruotsalainen Haga Initiative ja norjalainen Skift - Business Climate Leaders.

Juttua täsmennetty 25.10 klo 14:40: Allekirjoittajina ovat jutussa mainittujen järjestöjen johtajat, eivät järjestöt.