Puoluekanta näkyy selvästi suhtautumisessa kehitysyhteistyöhön – vähemmistö kannattaa pitkäaikaisen tuen nopeaa aloitusta Afganistanille

Suurin osa suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Silti moni kertoo suhtautumisensa muuttuneen kielteisemmäksi viime aikoina.

Tyttöjen ja naisten asema Afganistanissa surettaa monia suomalaisia. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Selkeä enemmistö suomalaisista tuntee itsensä surulliseksi Taleban-hallinnon alla elävien naisten ja tyttöjen vuoksi, kertoo ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämä mielipidetutkimus. 86 prosenttia vastanneista oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että naisten ja tyttöjen asema saa hänet surulliseksi.

Verkkokyselyyn vastasi elokuun lopussa lähes 1 200 ihmistä eri puolilla Suomea.

Kolme neljästä oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi antaa afganistanilaisille hätäapua, kuten ruokaa, suojaa ja vettä.

Sen sijaan vain 39 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä, että Suomen pitäisi pyrkiä mahdollisimman pian jatkamaan pitkäjänteisiä kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa. Naisista pitkäjänteisen kehitysyhteistyön jatkamista kannatti 48 prosenttia, miehistä 31.

Vihreiden kannattajista 79 prosenttia jatkaisi Suomen kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa mahdollisimman pian, kun näin tekisi perussuomalaisten kannattajista vain joka kymmenes.

Suhtautuminen vaihtelee puoluekannan mukaan

Noin kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Noin neljännes kertoo suhtautumisensa kuitenkin muuttuneen viime aikoina kielteisemmäksi.

Eri eduskuntapuolueiden kannattajista kriittisimmin suhtautuivat perussuomalaisten ja Liike Nyt -puolueen äänestäjät, joista yli 70 prosenttia piti kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa yhdentekevänä tai merkitykseltään melko vähäisenä.

Vihreiden äänestäjistä 80 prosenttia ja vasemmistoliiton äänestäjistä 70 prosenttia piti kehitysyhteistyötä erittäin tärkeänä.

Valtaosa vastanneita suhtautuu epäileväisesti Suomen kehitysyhteistyön tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Suhtautuminen tehokkuuteen heijastelee vastaajan yleisiä asenteita kehitysyhteistyöhön, mutta myös kehitystyötä tärkeänä pitävissä ryhmissä merkittävä osuus vastaajista suhtautuu epäilevästi kehitysyhteistyön tehokkuuteen.