Traficom velvoittaa teleyritykset rakentamaan toimivat puhelinyhteydet saamelaisalueen pohjoisosaan Angelin ja Inarijoen alueelle

Mittausten mukaan tieosuudella Inarista Angelin kautta Karigasniemeen on laajoja katvealueita. Tämän takia liikenne- ja viestintävirasto näkee, että teleyritykset rikkovat matkaviestinverkkojen toimilupaehtoja.

Traficomin mukaan mittaukset osoittavat, että Inari-Angeli-Karigasniemi tieosuuksilla on selkeitä katvealueita sekä GSM- että LTE-verkkojen osalta. Katvealueet ovat varsin yhteneväiset kaikilla teleyrityksillä.  Kuva: Rea Lemström / Yle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätöksen mukaan teleyritykset DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj rikkovat matkaviestinverkkojen toimilupaehtoja, sillä matkaviestinverkot eivät kata kokonaan maanteitä Inarista Angeliin ja Angelista Karigasniemeen.

Traficom velvoittaa teleyrityksiä korjaamaan laiminlyöntinsä ja rakentamaan matkaviestinverkon peiton siten, että se kattaa tieosuudet Inarista Angelin kautta Karigasniemelle. Toimivat yhteydet tulee olla rakennettu viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Traficom myös vaatii DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj teleyrityksiltä jo marraskuun loppuun mennessä suunnitelmaa siitä, miten kukin yritys aikoo edetä asiassa. Teleyritysten on Traficomin päätöksen mukaan lisäksi toimitettava ensi vuoden puolella kaksi erillistä selvitystä liikenne- ja viestintävirastolle siitä, miten matkaviestinverkon rakentaminen etenee.

Kansalaisjärjestö toimi viestinviejänä: "Myös meillä täällä on oikeuksia"

Asia lähti etenemään joulukuussa 2020. Tuolloin saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö SámiSoster ry välitti huolen Angelin alueen heikoista puhelinyhteyksistä liikenne- ja viestintäministeriöön.

Yhdistys vaati viranomaisilta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Ministeriö siirsi asian eteenpäin Traficomille.

SámiSoster-yhdistyksen toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga kertoo, että Traficom on ollut asian tiimoilta monesti yhteydessä yhdistykseen. Maggan mielestä on erityistä, ettei Traficom selvitti matkaviestinverkon toimivuuden myös Angelista Karigasniemeen.

– Tämä on merkittävä päätös ja se näyttää, että ihmisillä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet käyttää teleyhteyksiä täällä kuin muuallakin Suomessa. Traficom on ottanut todesta sen, että myös meillä täällä on oikeuksia ja on perustuslain vastaista, etteivät yhteydet toimi, sanoo Magga.

SámiSoster-yhdistyksen toiminnanjohtaja Ristenrauna Maggan mukaan saamelaisalueella on paljon muitakin alueita, joissa teleyhteydet eivät toimi. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Traficom mitannut yhteyksiä Angelissa ja Inarijoella

Kun Traficom sai asian työn alle, se pyysi kevättalvella 2021 teleyrityksiltä selvitystä puhelinyhteyksistä ja miten niitä voisi parantaa Angelin ja myös Inarijoen alueilla.

Traficom suoritti myös mittauksia elokuussa 2021 Inari-Angeli-Karigasniemi välisellä tiellä, jotta voitiin varmistaa missä yhteydet toimivat ja missä eivät.

Traficomin mukaan mittaukset osoittavat, että tieosuuksilla on selkeitä katvealueita sekä GSM- että LTE-verkkojen osalta. Katvealueet ovat myös varsin yhteneväiset kaikkien teleyritysten kohdalla, toteaa Traficom.

Mittauksissa tuli esille, että Inarin ja Angelin välisellä tiellä oli noin 30 kilometrin pituinen katvealue, missä puhelinyhteydet eivät toimineet. Myös Angelin ja Karigasniemen välillä oli laajoja katvealueita. Traficomin mukaan nämä katveet ovat myös alueen asukkaiden havaitsemia ja heidän kannaltaan merkittäviä.

Traficomin mukaan saamelaisalueen pohjoisosien tieosuuksien katveet näkyvät myös teleyritysten liikenne- ja viestintävirastolle toimittamissa GSM- ja LTE-peittoaluekartoissa sekä teleyritysten omilla verkkosivuilla olevissa kuuluvuuskartoissa.

Teleyrityksillä mahdollisuus valittaa päätöksestä

Ennen päätöstään liikenne- ja viestintävirasto antoi teleyrityksille mahdollisuuden lausua päätösluonnoksestaan lokakuun aikana.

Sekä DNA että Telia ovat tyytymättömiä Traficomin mittausten tuloksiin. Telia vaatii, että mittaukset suoritetaan uudestaan ja matkaviestinverkon korjausaikataulua pidennetään. Myöskään DNA ei nähnyt esitettyä korjausaikataulua mahdollisena.

Elisa toteaa lausunnossaan, että liikenne- ja viestintäviraston tieosuuksilla tekemien kuuluvuusmittausten voidaan katsoa osoittavan näillä teillä olevan matkaviestinverkon katveita, joiden minimointiin teleyritysten on panostettava. Elisa kuitenkin muistuttaa, että toimiluvissa ei ole määritelty tiepeiton valvonnassa käytettäviä signaalinvoimakkuustasojen raja-arvoja, eikä toimivalle mobiiliyhteydelle hyväksyttävästä raja-arvosta ole sovittu.

Traficomin päätöksen pohjana on se, että valtioneuvoston myöntämissä matkaviestinverkon toimiluvissa edellytetään, että teleyritykset rakentavat matkaviestinverkkonsa siten, että kaikki Manner-Suomen valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet ovat katettu sekä GMS- että LTE-verkonpeiton osalta. Velvoitteet ovat tulleet voimaan alkuvuodesta 2020.

Teleyritykset voivat valittaa liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä.