Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Muuramelle huomautuksen hankintalain vastaisesta toiminnasta

Muuramen kunnan saama huomautus koskee kunnan vuosien 2020 ja 2021 maa-aineshankintoja. Muurame on tänä vuonna ryhdistäytynyt ja kilpailuttanut viimeisimmät maa-aineshankintansa.

Muurame selitti, että kunta jätti maa-aineshankinat kilpailuttamatta menettelyn monimutkaisuuden takia. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Muuramen kunta on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta KKV:ltä huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Huomautus koskee Muuramen menettelyä tämän ja viime vuoden aikana. Kunta teki maa-ainestilauksia valitsemiltaan toimittajilta ilman hankintalain mukaista kilpailutusta.

Muurame on hankkinut maa-aineksia ilman kilpailutusta myös vuosina 2018 ja 2019, mutta Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta yltää vain parin vuoden taakse.

Muurame on tämän vuoden keväällä alkanut kilpailuttaa uudet maa-aineshankintansa. Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho ei näe Muuramen aiempaakaan menettelyä kovin vakavana virheenä.

– En koe tätä hirveän pahaksi asiaksi. Pitää tietenkin nostaa käsi virheen merkiksi, mutta ei tästä ole kuntalaiselle vahinkoa tullut, Ranta-aho toteaa.

Ranta-ahon mukaan kunnan tänä vuonna järjestämissä maa-aineskilpailutuksissa kärkisijoille ovat sijoittuneet samat toimittajat kuin ilman kilpailutustakin, eikä hintakaan ole tullut halvemmaksi.

Keskeistä on kuitenkin se, että lain mukaan hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa.

Muuramen kunta on selittänyt KKV:lle antamassaan selvityksessä, että se ei ole kilpailuttanut maa-aineshankintoja esimerkiksi vuonna 2020 sen takia, että "hankinnan kilpailutus on katsottu niin monimutkaiseksi ja kompleksiseksi kokonaisuudeksi".

KKV:n mukaan huomautus on sopiva hallinnollinen ohjaus Muuramelle muun muassa siksi, että kunta on aloittanut hankintalain mukaisen kilpailutuksen jo ennen kuin se on saanut virastolta selvityspyynnön.

Huomautus on KKV:n antamaa hallinnollista ohjausta, josta kunta ei voi valittaa. Se ei sinänsä edellytä kunnalta mitään erityisiä toimia.

– Huomautuksessa todetaan, että tässä tapauksessa on menetelty lainvastaisesti, ja virasto odottaa, että huomautuksen saaja ottaa tästä opiksi vastaisen varalle, tutkimuspäällikkö Max Jansson Kilpailu- ja kuluttajavirastosta määrittelee.