Itärata-hankeyhtiön perustaminen etenee – valtio lupaa rahoittaa yhtiötä noin 40 miljoonalla eurolla

Suomen valtio on päättänyt valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan Itärata-osakeyhtiön. Yhtiö suunnittelisi rataa, joka lyhentäisi yhteyksiä itään.

Itärata vauhdittaisi junamatkoja itään. Nyt perustettavan hankeyhtiön tarkoituksena on suunnitella itärataa rakennusvaiheeseen asti. Arkistokuva. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Suomen valtio aikoo rahoittaa Itärata-hankeyhtiötä enintään 40,29 miljoonalla eurolla.

Valtioneuvosto päätti torstaina valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan uuden, valtion osittain omistaman Itärata-osakeyhtiön. Hankeyhtiön tehtävänä olisi Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Itärata-hankeyhtiön perustamista syyskuussa.

Itärata-hankeyhtiö perustetaan kuntien päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan päätyttyä, mutta tarkkaa perustamispäivää ei ole. Perustamisen edellytyksenä on, että Suomen valtion rahoitussitoumus edustaa perustamisvaiheessa enintään 51 prosentin suuruista osuutta rahoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Uusi rata lyhentäisi yhteyksiä itään

Hankeyhtiö perustetaan, koska Lentoradan ja Kouvolan välisen raideyhteyden suunnittelua halutaan edistää.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Helsingin ja Kouvolan välinen raideyhteys on yksi Suomen tärkeimmistä raideyhteyksistä, ja sillä on selvät päivitystarpeet. Uusi raideyhteys sujuvoittaisi matkustamista Helsingistä paitsi Kouvolaan, myös Joensuuhun ja Kuopioon.

Ministeriön mukaan raideyhteys toisi matkustajat Savon ja Karjalan radoille nopeammin pääkaupunkiseudulta, lyhentäisi matkaa Helsingistä Pietariin sekä toisi Porvoon kokonaan uutena kaupunkina mukaan junaliikenteeseen. Junatarjontaa idän suuntaan voitaisiin lisätä ja lähiliikennettä kehittää Porvoon suuntaan.

Hankeyhtiön tehtävänä olisi myös selvittää mahdollisia liikennöintimalleja, ja tämän osana selvitetään lähiliikenteen kehittämismahdollisuuksia hankkeen edellyttämällä tavalla.

Itäradan suunnittelukustannuksiksi on arvioitu 79 miljoonaa euroa. Rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 1,7 miljardia euroa. Rakentamisvaiheeseen siirtyminen edellyttää uusia neuvotteluita.