Vaasan kaupungin ensi vuoden talousarviossa ylijäämää ja investointeja

Vaasan kaupunki pitää veroprosentin ennallaan 21 prosentissa. Kaupungin torstaina julkaiseman talousarvioehdotuksen mukaan velka per asukas kasvaa ensi vuonna 548 euroa.

Kaupunki odottaa, että elinvoimaa nostattavat investoinnit näkyvät verotuloina vuoden 2025 jälkeen. Kuva: Sebu Björklund / Yle

Vaasan kaupungin vuoden 2022 talousarvioesitys on valmistunut ja lähtee marraskuussa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Tavoitteena on noin 2,9 miljoonan euron tulos suunnitelmavuosille 2022-2025. Veroprosentti pidetään ennallaan 21 prosentissa ja verotulojen ennustetaan kasvavan. Talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen näkeekin kaupungin ensi vuoden talousnäkymissä valoa.

– Ensi vuosi näyttää hyvältä. Tulos on näillä näkymin positiivinen ja on hienoa, että meillä on myös kertynyttä ylijäämää, kun aiemmin oli isoja kertyneitä alijäämiä. Toivon että pysytään kestävän kuntatalouden tiellä.

Verotulojen odotetaan ensi vuonna kasvavan tämän vuotisesta ennusteesta noin 2 miljoonaa euroa 316 miljoonaan euroon.

Valtionosuuksiksi arvioidaan ensi vuonna noin 137 miljoonaa euroa, joka on hieman tämän vuotista enemmän.

Velkaa asukasta kohden Vaasalla oletetaan ensi vuoden päätteeksi olevan 4891 euroa. Se on investointien takia 548 euroa suurempi kuin tänä vuonna.

Korjausvelkaa on kertynyt

Äkkisen mukaan vaatii paljon harkintaa, onko varaa lisätä palveluntuotantoa tai tehdä uusia investointeja. Velkaantumisen lähtemistä kasvuun ei haluta.

Investointeja tehdään jopa ennätyksellisen paljon, yli 60 miljoonaa euroa. Äkkinen muistuttaa, että investointeja on jouduttu säästövuosina lykkäämään ja korjausvelka on kasvanut.

– Koulu- ja päiväkoti-investointeja on pakko ryhtyä toteuttamaan. Palveluverkon korjausvelka on yksi työntävä syy, mutta toinen syy on elinvoimaa tukevat isot investoinnit.

Vaasan kaupungin talous- ja strategiajohtaja Miina Äkkinen sanoo, että kunnallisverotuotot ja yhteisöverotuotot ovat Vaasassa hyviä. Kiinteistöveron nostoon ei ole painetta. Kuva: Yle/Filip Stén

Näiksi Äkkinen sanoo esimerkiksi Laajametsän alueen 11,7 miljoonan euron ja sataman alueen 7,5 miljoonan euron investoinnit.

– Näistä oikein kumpikaan ei ole sellainen, jota olisi varaa jättää tekemättä. Samalla ne nostavat investointitasoa poikkeuksellisen korkeaksi. Molemmat ovat myös sellaisia, joista tulee jatkossa kaupungille lisätuloja, Äkkinen uskoo.

Sote muokkaa kaupungin tehtäviä

Vaasan kaupungin taloudessa tapahtuu suuri mullistus ensi vuoden alussa, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy pois kaupungin vastuulta. Ensin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja vuoden 2023 alusta Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Samalla yli kolmasosa henkilöstöstä siirtyy pois kaupungin palkkalistoilta.

Vaasa ostaa palveluita hyvinvointikuntayhtymältä ensi vuonna 240 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden talousarviossa kaupungin sosiaali- ja terveysmenot olivat 265 miljoonaa euroa ja tulot noin 34 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2023 lähtien hyvinvointialueen perustaminen alentaa kaupungin valtionosuuksia arviolta 96 miljoonaa euroa ja verotuloja 140 miljoonaa euroa. Toisaalta toimintamenot alenevat, kun palveluiden ostaminen hyvinvointikuntayhtymästä päättyy.

Soteuudistuksen vaikutusta kaupungin talouteen ensi vuoden jälkeen on kuitenkin Äkkisen mukaan vielä vaikea arvioida.

– Vuosista 2023, 2024 ja 2025 on vielä monenlaisia ennusteita. Odotamme oikeastaan ensi vuotta, että ennusteet tarkentuvat valtionosuuksia koskien. Vielä ei ole selkeää suuntaa mille tasolle ne asettuvat, Äkkinen sanoo.