Centria-ammattikorkeakoulu pyrkii hiilineutraaliuteen ja ohjaa muitakin siihen hankkeissaan

Ammattikorkeakoulut pyrkivät hiilineutraaliuteen yhdeksässä vuodessa. Keski-Pohjanmaalla Centria-ammattikorkeakoulussa tavoitteeseen tähdätään monilla käytännön toimilla.

Keskipohjalainen Centria kannustaa henkilöstöä vähentämään liikkumisen hiilijalanjälkeä. Siihen tähdätään esimerkiksi sähköautojen latauspisteillä Kokkolan kampuksella. Kuva: Seppo Ahava / Yle

Esimerkiksi vuoden 2021 alussa siirryttiin päästökompensoituun sähköön.

Centriassa henkilöstöä kannustetaan sähköautoiluun, ja Kokkolan kampukselle on rakennettu kesän aikana latauspaikkoja sähköautoille.

Myös Centrian omaa kuljetuskalustoa on tarkoitus sähköistää.

Kokkolan kampuksella tehdään yhteistyötä yliopistokeskuksen ja KPedun kanssa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimus,- kehitys- ja innovaatiojohtaja Marko Forsell kertoo, että hiilijalanjälkiselvitystä tehdään jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Kestävän kehityksen polulle päästään oman hiilijalanjäljen koon selvittämisestä.

– Iso askel on sen tiedostaminen, mistä jalanjälkeä syntyy. Toimenpiteitä on sitten paljon. Esimerkiksi liikkumisesta syntyvä jalanjälki pienenee helposti etätyössä. Lämmityksen ja kulutuksen seuraamisella taas hahmotetaan, mitä niiden vähentämiseksi voidaan tehdä.

Ammattikorkeakoulussa tarkkaillaan oman hiilijalanjäljen lisäksi hiilikädenjälkeä eli sitä, miten kestävä kehitys Centrian rahoittamissa hankkeissa toteutuu. Uudella ohjelmakaudella noin puolessa muun muassa Centrian hankkeista on otettava kantaa hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Niinpä Keski-Pohjanmaalla hiotaan teollisuuden automaatiota ja prosesseja hiilijalanjälkeä mahdollisimman paljon pienentäväksi. Samoin teollisuudessa pohditaan uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla. Kehitteillä on myös plusenergiatalo.

Eräässä Centrian rahoittamassa projektissa digitalisaatiota hyödynnetään logistiikan optimointiin niin, että tavaroita kuljetettaessa autot kulkevat sekä perille että takaisin mahdollisimman täysinä.

Ammattikorkeakoulut pyrkivät hiilineutraaliuteen 2030 mennessä.