Voiko susien aiheuttamia vahinkoja ehkäistä muuten kuin tappamalla eläimiä? Uusia keinoja etsinnässä esimerkiksi koirien suojaamiseen

Aidat ja karkottimet tuovat apua kotieläintiloille, mutta metsästyskoirien suojaaminen susilta on vaikeampaa.

Suomen riistakeskuksen suunnittelija Mari Tikkunen toivoo keksintöjä, joilla koiria ja muita kotieläimiä voitaisiin suojata sudelta.
Suomen riistakeskuksen suunnittelija Mari Tikkunen toivoo keksintöjä, joilla koiria ja muita kotieläimiä voitaisiin suojata sudelta.

Susikeskustelu käy kuumana, kun maa- ja metsätalousministeriö esittää tappolupia 20 eläimelle. Ministeriö on lähettänyt asiasta lausunnoille asetuksen, joka sallisi suden kannanhoidollisen metsästyksen koko maassa.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen väliraportin mukaan Suomen susikanta on liian pieni säilyäkseen geneettisesti elinvoimaisena.

Samaan aikaan meneillään on myös Susilife-hanke, jonka avulla pitäisi löytää pitkäkestoisempi ratkaisu ihmisen ja suden rinnakkaiseloon. Tavoitteena on, että susi ja ihminen mahtuisivat samalle alueelle niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa sekä ihmisille että susille.

Uusia ratkaisuja pohditaan kaksipäiväisessä kokoontumisessa

Susiasioiden parissa työskentelevät viranomaiset ovat parhaillaan koolla Lieksan Ruunaalla. Yksi ratkaisuja kaipaavista pulmista on, miten suojata kotieläimet ja koirat susien hyökkäyksiltä. Etenkin metsästyskoirien kohtalo on herättänyt keskustelua.

– Lähiaikoina järjestetään kilpailutus, jonka tarkoitus on löytää tuote, joka vähentäisi metsästyskoiriin kohdistuvia susivahinkoja, toteaa Suomen riistakeskuksen suunnittelija Mari Tikkunen, joka on mukana Susilife-hankkeessa.

Tikkunen ei kuitenkaan usko, että metsästyskoirien avuksi löytyisi satavarma suojauskeino.

Parhaaksi suojaksi kotieläinvahinkoja vastaan on osoittautunut susiaita. Käytössä on myös erilaisia ääni- ja valokarkottimia, joiden teho kuitenkin hiipuu, kun pihapiirissä vieraileva susi tottuu niihin.

– Karkottimia käytetään heti sen jälkeen, jos tapahtuu kotieläinvahinko. Niitä ja susiaitoja tarjotaan lähinnä lammas- ja karjatiloille, ei yksittäisille omakotitaloasukkaille, kertoo Tikkunen.

Kotieläimille on saatavilla myös pantoja, joiden avulla niiden liikkeitä voi seurata. Jos liikkuminen näyttää tavallisesta poikkeavalle, tilallinen voi mennä varmistamaan ulkoilevien eläinten tilanteen.

Eräpartio saanut niin myönteistä kuin kielteistä palautetta

Hankkeen osana toimii myös eräpartio, jonka toiminta on niinikään puhuttanut ja poikinut jopa kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Eduskunnan oikeusasiamies totesi lokakuussa antamassaan ratkaisussa, että eräpartion jäsenet ja päällystöesimies eivät ole rikkoneet toimivaltuuksiaan.

Partion muodostavat poliisi ja erätarkastaja, ja päätehtävänä on pyrkiä vähentämään susien laitonta tappamista. Tuoreiden tilastojen mukaan partio on suorittanut jo yli 400 metsästys- ja aselupatarkastusta. Hälytystehtäviä harvaan asutuille alueille on kertynyt 26.

– Osallistumme konfliktitilanteiden hoitoon. Aluksi saimme sosiaalisessa mediassa negatiivista palautetta, mutta asenteet ovat muuttuneet ja koetaan, että tällainen valvonta kuuluu nyky-yhteiskuntaan, toteaa vanhempi konstaapeli Kimmo Örn.

Eräpartion tuore kohtaaminen koiranulkoiluttajan kanssa puhuu sen puolesta, että sudet herättävät huolta ja pelkoa Itä-Suomessa.

– Tapaamamme koiranulkoiluttaja oli huolissaan koiransa puolesta, eikä ollut tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Varmasti on jatkossakin ihmisiä, jotka ajattelevat, että susia on liikaa, toteaa erätarkastaja Tobias Peura.

Lue myös: