Anonyymi rekrytointi yleistyy vähitellen pohjalaismaakunnissa: "Onhan se nykyaikaa, moderni työnantaja käyttää tätä hakutapaa"

Vaasan kaupungilla nimetön hakutapa on jo parisen vuotta ollut pysyvä käytäntö. Kokkolassa rekrytointitapa on ollut kokeilussa ja se on tarkoitus vakiinnuttaa ensi vuonna. Pietarsaaressa kokeilu aiotaan aloittaa ensi vuoden aikana. Seinäjoella asia on pohdinnassa.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Vaasan kaupungilla on vain hyviä kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista. Nimetön hakutapa aloitettiin valtuustoaloitteen pohjalta pilottina kolme vuotta sitten vuonna 2018 ja viime vuonna hakutapa muuttui pysyväksi. Vaasan kaupungin mukaan anonyymi rekrytointi paitsi lisää yhdenvertaisuutta myös antaa kaupungista modernin työnantajakuvan. Tähän mennessä Vaasassa anonyymisti on rekrytoitu jo yli 60 henkilöä kaupungin tehtäviin. Hakutapa sopii parhaiten niihin kaupungin tehtäviin, mihin yleensä tulee paljon hakijoita ja huonommin erikoistehtäviin, joihin hakemuksia oletettavasti tulee vain vähän.

- Meillä Vaasassa on vain positiivia kokemuksia nimettömyyteen perustuvasta hakutavasta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on kaupungin strategiassakin isona asiana ja siihen liittyen tämä jo itsestäänkin luo sitä hyvää työnantajakuvaa, että meillä todella kiinnitetäään huomiota yhdenvertaisuuteen, kertoo Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell.

Yhdenvertaisuus on se tärkein positiivinen asia anonyymissä rekrytointitavassa, mutta Vaasan kaupunki on saanut myös palautetta, että se on moderni työnantaja kun käyttää tällaista hakutapaa. Lisäksi osaaminen myös itse rekrytoinnissa on lisääntynyt.

- Meidän rekrytointihenkilöiden esimiesosaaminen on myös kehittynyt ja parantunut prosessin sivutuotteena. Anonyymi rekrytointi kehittäää huomion kiinnittämistä kulloisenkin tehtävän kannalta oleelliseen osaamiseen ja sitä kautta myös panostamaan työpaikkailmoituksiin ja miten kyseinen tehtävä ilmoituksessa kuvataan, pohtii rekrytointivastaava Anne Lindell.

Nimettömässä haussa on erittäin tärkeätä, että hakija kirjoittaa hyvän hakemuksen ja osaa kirjoittaa hakemansa tehtävän kannalta kuvauksen oleellisesta osaamisestaan. Osaan työpaikoista nimetön haku sopii paremmin ja toisiin taas huonommin.

- Se sopii hvyin paikkoihin joihin tulee paljon hakemuksia, kuten mm. yleishallinnon sihteeripaikkoih, joihin tulee yleensä paljon hakemuksia. Nyt meilla on esimerkiksi haussa henkilöstöpäällikkö, siihen tullut 21 hakemusta. Mutta sitten hankalasti rekrytoitavat alat, kuten vaikka psykologit ja lääkärit tai jotkut insinööripaikat ovat meille haasteellisia. Näihin anonyymi hakutapa ei oikein sovellu, koska hakijoita on joka tapauksessa niin vähän että kaikki pätevät ja kelpoiset haastatellaan.

Kokkolassa kaupunki rekrytoinut mm. nuoriso-ohjaajia anonyymisti

Kokkolan kaupungilla anonyymi rekrytointi on ollut kokeilussa parin vuoden ajan. Korona-aika hieman hidasti käyttöönottoa, mutta nyt Kokkolassa on tarkoitus vakiinnuttaa nimetön rekrytointi yhtenä tapana valita kaupungin henkilöstöä ensi vuonna. Kokemukset kokeilun ajalta ovat hyvät. Anonyymia rekrytointia kokeiltiin muutamiin tehtäviin ja yksittäisissä tapauksissa, mm. nuorisopalveluissa sekä ruoka- ja puhdistuspalveluissa.

-Kokemukset ovat olleet positiivisia. Anonyymia rekrytointia on kokeiltu yksittäisissä rekrytoinneissa parin viime vuoden aikana. Nyt on tarkoitus luoda yhtenäiset käytännöt tälle rekrytointitavalle, toteaa Kokkolan kaupungin vs. henkilöstöpäällikkä Riikka Parkas-Tieva.

Pietarsaaressa kaupunki aikoo kokeilla uutta rekrytointitapaa

Pietarsaaren kaupungissa on tänä syksynä tehty päätös kokeilla anonyymia rekrytointia. Valintatavan kokeilu aloitetaan ensi vuonna. Kaupungissa on ollut aloite kokeiluun ryhtymisestä ja Pietarsaaressa oli jo ennen aloitetta valmisteltu anonyymin rekrytoinnin aloittamista.

- Päätöksessä aloittaa kokeilu tultiin siihen tulokseen, että määritellään ne tehtävät mihin tätä kokeillaan. Vielä ei ole päätetty mihin kokeillaan, mutta ehkä mahdollisesti sivistyspuolella, siellä ensi vuonna suurin osa rekrytoinneista, mutta tätä ei vielä ole päätetty, sotepuolihan siirtyy pois kaupungilta, pohtii henkilöstöjohtaja Eva-Maria Emet Pietarsaaren kaupungilta.

Seinäjoki vielä miettii anonyymin rekrytoinnin kokeilemista

Seinäjoella ei vielä ole käytössä eikä myöskään kokeiltu nimetöntä ja tunnisteetonta hakutapaa kaupungin tehtäviin. Mutta asia on vireillä ja siitä on keskusteltu tällä viikolla.

- Juuri tällä viikolla tätä asiaa on nostettu yhteiseen keskusteluun ja kyllä siihen on kiinnostusta osoitettu, että olisi valmiutta lähteä kokeilemaan. Mutta mallia ei ole vielä, eikä päätöstä asiasta, sanoo vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki Seinäjoen kaupungilta.

Uutta rekrytointitapaa yhtenä mallina nyt mietitään Seinäjoella. Edessä on keskustelu johtoryhmässä, sitten valmisteluvaihe ja lopuksi poliittinen päätöksenteko mahdollisesta kokeilusta. Ajatuksena on, pilotoinnilla voisi lähteä liikkeelle, kokeilla varovasti muutamissa haussa ja kerätä kokemuksia. Kaikkiin rekrytointeihin ei mallin arvioida soveltuvan.

- Näen, että sellaisissa tehtävissä, missä tulee paljon hakemuksia ja isoja hakijajoukkoja anonyymi rekrytointi voisi sopia hyvin. Minä kyllä työnantajana käsi sydämellä vannon, että työnantajapuolella suhtaudutaan hakemuksiin hyvin tasapuolisesta ja eikä ole vaikuttamassa ihmisten nimet, jotka viittaa vaikka eri kansallisuuksiin tai kieleen, sukupuoleen tai ikään. Minun näkemykseni on, etä anonyymin rekrytoinnin vahva merkitys on juuri siinä, että myös työnhakija saa sen tunteen että hän ei tule valikoiduksi tai jäämään pois jatkosta minkään syrjivän perusteen vuoksi vaan valintaprosessi todella etenee osaamisen, kompetenssin ja koulutuksen mukaisesti, pohtii Seinäjoen vs. henkilöstöpäällikkö Eija Pienimäki.