Piispa: "Kokemäen seurakunnan hallinto on osittain lamaantunut" – Kirkkoherra: luottamushenkilöillä kyseenalaiset keinot päätöksenteossa

Kokemäen vs. kirkkoherra Timo Waris sanoo luottamushenkilöiden turvautuvan erittäin kyseenalaisiin toimiin, kun he yrittävät vaikuttaa viranhaltijoiden toimintaan Kokemäen seurakunnassa.

Seurakuntakeskus on ollut riitelyn aihe Kokemäellä jo pitkään. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Kokemäen seurakunnassa vuosia jatkuneet riidat eivät näytä loppuvan. Vasta pari kuukautta vs. kirkkoherrana toiminut Timo Waris on ajautunut törmäyskurssille kirkkoneuvoston kanssa, jonka toimintatapoja hän pitää lainvastaisina.

Waris puhuu muun muassa uhkailusta ja manipuloinnista. Nyt riitaa yrittävät ratkoa piispa ja tuomiokapituli.

Tuomiokapituli käsittelee vielä ennen joulua vs. kirkkoherra Timo Wariksesta tehtyjä kanteluita, joita ovat tehneet seurakunnan kappalainen sekä kirkkoneuvosto, ja erityisesti sen varapuheenjohtaja Hannu Heikola.

Heikolan ja Wariksen henkilökemia on pahasti tulehtunut, vaikka Waris on ehtinyt hoitaa kirkkoherran virkaa vasta syyskuun alusta.

Taustalla ovat muun muassa pitkään jatkuneet erimielisyydet seurakuntakeskuksen saneeraukseen ja siitä tiedottamiseen liittyvistä asioista. Myös kirkkoherran viransijaisuuden palkkioista on ollut erimielisyyttä.

Kirkkoherra myöntää hallinnon ongelmat, mutta sanoo niiden olevan ratkaistavissa. Osittain ongelmat ja toimintatavat ovat samoja, joita kirkkoherra Hannu Tomperi kritisoi hoitaessaan virkaa. Tomperi on syyttänyt Kokemäen kirkkopoliitikkoja muun muassa työpaikkakiusaamisesta ja häirinnästä.

– Hallinnossa on haasteita. Olen optimistinen, että tämä ratkeaa tavalla tai toisella, Waris sanoo.

Timo Waris on toiminut Kokemäen vs. kirkkoherrana syyskuun alusta asti. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Kirkkoherra: uhkailua, manipulointia ja lahjontaa

Kirkkoherra Timo Waris kokee, että seurakunnassa suurinta valtaa käyttävät luottamushenkilöt sekaantuvat viranhaltijoiden vastuulla olevaan operatiiviseen toimintaan liikaa, ja yrittävät vaikuttaa kyseenalaisin keinoin kirkkoherran ja talouspäällikön tekemiin esityksiin.

– Manipuloimalla ja uhkailulla. On luvattu muun muassa, että jos teen toisen tyyppisiä esityksiä, jotka olisivat enemmän luottamushenkilöiden mieleen, palkkausasianikin kuulemma ratkeaisi.

Waris on jättänyt kirkkoneuvoston päätöksistä eriäviä mielipiteitään, koska hän on pitänyt niitä lainvastaisina. Kirkkoneuvosto taas on todennut Wariksen toiminnan olevan hyvin vahingollista seurakunnalle. Neuvosto esittää yksimielisesti kirkkoherralle epäluottamusta.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Heikola ei halunnut kommentoida seurakunnan hallinnon kriisiä millään tavalla Yle Uutisille.

Piispa penää yhteistä vastuuta seurakunnasta

Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen on pahoillaan Kokemäen seurakunnan jatkuvasta riitelystä.

Piispa toivoo osapuolilta yhteistä vastuuta riitelyn lopettamiseksi. Myös hänen mielestään riitojen juurisyyt löytyvät henkilökemioista.

Piispa Mari Leppänen toivoo Kokemäen seurakunnan riidan osapuolilta yhteistä vastuunkantoa. Kuva: Marko Ekström / Yle

Sinällään seurakunnan arkinen työ sujuu piispan mukaan hyvin. Leppänen toteaa kuitenkin jatkuvien riitojen kuormittavan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja koko seurakuntaa.

– Seurakunnan hallinto on osittain lamaantunut. Nyt jokaisen pitäisi tulla vastaan ja pyrkiä yhdessä etsimään tähän tilanteeseen ratkaisua.

Piispa muistuttaa, että kirkkoherran tehtäviin kuuluu valvoa kirkkoneuvoston päätösten lainmukaisuutta. Hänen mukaansa myös seurakunnan operatiivinen toiminta kuuluu viranhaltijoille.

– Luottamushenkilöt käyttävät valtaa ryhmänä. Yksittäinen luottamushenkilö ei voi tehdä työnjohdollisia toimenpiteitä eikä hän ole kenenkään esimies. Tämä on tavattoman tärkeä hahmottaa, jotta seurakunnan johtaminen voi olla hyvää.

Kaupungille imagohaittaa riitelystä

Kokemäen kaupungille jatkuva riitely ja siitä koituva negatiivinen julkisuus on vähintäänkin kiusallista.

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen on huolissaan siitä, kykeneekö seurakunnan riitaisa hallinto jatkamaan itsenäisenä vai onko edessä liittyminen johonkin toiseen seurakuntaan.

– Kyllähän tämä on selkeä uhkatekijä. Liitos on mahdollinen sekä talouden että hallinnon näkökulmasta. Sellaista vaihtoehtoa emme halua emmekä hyväksy.

Kokemäen kaupunginjohtaja Teemu Nieminen on huolestunut seurakunnan riitelystä. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Niemisen mukaan kirkkoriidat ovat kestopuheenaihe kaupunginjohtajan liikkuessa myös ympäristökunnissa. Hän pelkää kaupungin vetovoiman puolesta.

– Työvoiman saatavuuteen ja yleiseen viihtyisyyteen sekä elinvoimaisuuteen negatiivinen viestintä tietenkin vaikuttaa.

Kaupunginjohtaja vetoaakin painokkaasti osapuoliin, jotta sovun tie löytyisi.

– Ymmärrän sen, että voi olla erilaisia mielipiteitä. Ne kuuluvat demokratiaan. Riitely ei kuitenkaan siihen kuulu. Kyllä se täytyisi nyt saada minun ja kaupungin puolesta päättymään.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 12.11. kello 23.

Aiheesta aiemmin: