Hyppää sisältöön

Kaskisissa pohditaan kaupungin kiinteistöstrategiaa – kolme rakennusta tarvitsisi peruskorjausta, rahaa on vain yhteen

Kaskisten kaupungin kiinteistökanta on tällä hetkellä liian laaja toimintaan nähden. Tavoitteena on tunnistaa toiminnalle tarpeelliset kiinteistöt ja saada ne tehokkaaseen käyttöön.

Kaupungin pohditaan, pitäisikö peruskorjaustoimet satsata kaupungintaloon. Kuva: Yle/Joni Kyheröinen

Kaskisissa pohditaan kirjasto-, nuoriso- ja hallintopalveluiden uudelleenjärjestämistä.

Kaupungin kiinteistökanta on tällä hetkellä liian laaja toimintaan nähden. Kaskisissa selvitetään nyt toiminnalle välttämättömät kiinteistöt ja pyritään saamaan ne tehokkaaseen käyttöön.

Kaupungille on kertynyt korjausvelkaa. Esimerkiksi nuorisotalo ja nykyinen kirjastorakennus ovat peruskorjauksen tarpeessa. Nuorisotalon toimintaa voidaan pitää nykyisissä tiloissa korkeintaan muutama vuosi ennen peruskorjausta, ja kirjastorakennuksen peruskorjaus on jo vuosia myöhässä – kirjasto ei voi jatkaa enää rakennuksessa ilman toimenpiteitä.

Myös kaupungintalo on lähivuosina korjauksen tarpeessa. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista kaikkien tällä hetkellä omistamien kiinteistön peruskorjausta ja ylläpitoa jatkossa.

Taloustilanne sallii tällä hetkellä vain yhden peruskorjauksen lainoittamisen.

Peruskorjaus kaupungintalolle?

Kaskisissa pohditaan nyt, mikä olisi kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Yksi vaihto kaupungin mukaan olisi satsata peruskorjaustoimet nykyiseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kaupungintaloon.

Hallintopalveluiden henkilöstömäärä on vuodesta 2022 alkaen niin vähäinen, että sen pitäminen suuressa kaupungintalossa ainoana palveluna ei olisi kustannustehokasta.

Kaupungin mukaan myös nuorisotalon toimintaa pystyttäisiin järjestämään tulevaisuudessa kaupungintalolla siten, että hallintopalveluiden pääty muuttuisi yhdistetyksi nuorisotilaksi ja seniorien päivätoimintakeskukseksi kirjaston rinnalle. Nuorisotilojen tarve painottuu iltapäivään ja iltaan, kun taas päivätoimintakeskuksen toiminta aamuun ja päivään.

Yksi esillä olevista vaihtoehdoista olisi siirtää hallintopalvelut Bladhin talon pohjoispäätyyn, jossa nykyisin on kansalaisopiston luokkatiloja ja käsityöpuoti. Tällöin kansalaisopiston käsityö- ja kudontaopetus voisi saada paikkansa kaupungintalon pihapiirissä olevassa rakennuksessa, josta on vapautunut tiloja.

Kiinteistöstrategian käsittely tuodaan toimielimiin tämän vuoden aikana.

Aiempina vuosina sivistyksen kiinteistöistä on peruskorjattu koulurakennusta, urheiluhalliin on tehty laajoja korjaustoimia, Bladhin talo on saanut peruskorjauksensa ja palvelukeskuksessa oleva päiväkoti on tuore kiinteistö.

.
.