Hovioikeus palautti Toholammilla tapahtuneen ammuskelun käräjäoikeuden käsittelyyn –tuomion perustelut käräjäoikeudessa vakavasti puutteelliset

Vaasan hovioikeus hyväksyi vankeusrangaistuksiin tuomitun avoparin valitukset, koska tuomio oli monilta osin puutteellinen.

Hovioikeus löysi useita vakavia puutteita Poh Kuva: Jukka-Pekka Tyhtilä / Yle

Toholammilla helmikuussa yksityisasunnossa tapahtuneen ammuskelun käsittely palautuu uudelleen käräjäoikeuteen.

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1983 syntyneen miehen viiden vuoden ja 1988 syntyneen naisen kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen kesäkuussa muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja törkeästä ryöstöstä.

Välikohtauksen aikana mies ampui talon asukasta sääreen ja syyttäjän mukaan myös nainen osallistuu asukkaan pahoinpitelyyn. Pahoinpitelyssä käytettiin syytteen mukaan jakoavainta tai vastaavaa työkalua.

Tuomitut olivat valittaneet asiasta hovioikeuteen, heidän mukaansa käräjäoikeus ei ollut perustellut tuomiota riittävästi.

Vaasan hovioikeuden mielestä käräjäoikeuden tuomio oli monilta osin puutteellinen. Perustelematta jäivät muun muassa se, miten oikeus arvioi näyttöä ja mihin tuomio perustui sekä mitkä asiat vaikuttivat tuomion pituuteen.

Tuomitut olivat kiistäneet syytteet oikeudessa.

Mies vetosi ampumisessa ja pahoinpitelyssä hätävarjeluun, käräjäoikeus ei kuitenkaan ottanut tuomiossaan kantaa hätävarjeluun. Lisäksi käräjäoikeuden olisi hovioikeuden mukaan pitänyt myös ottaa kantaa vaihtoehtoisiin syytekohtiin.

– Käräjäoikeuden tuomion perustelut ovat olennaisesti ja vakavasti puutteelliset. Perustelujen puutteet ovat koskeneet kiistetyissä kohdissa koko rikosasian kannalta keskeistä syyllisyyskysymystä niin jutussa esitetyn näytön arvioinnin kuin näytetyiksi katsottujen seikkojen oikeudellisen arvioinnin osalta, kirjoittaa Vaasan hovioikeus tuomiossaan.

Tämän vuoksi hovioikeus kumosi Pohjanmaan käräjäoikeuden päätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi. Hovioikeus ei antanut itse tuomiota asiassa, koska se olisi kaventanut syytettyjen mahdollisuutta valittaa tuomiosta.

Hovioikeus totesi myös, ettei pariskunnan vangittuna pitämiseen ollut enää perusteita ellei taustalla ole muita juttuja kuin nyt käsiteltävänä ollut asia.

Poliisi tutki asiaa alun perin murhan yrityksenä. Syytettynä oleva nainen onnistui pakoilemaan poliisia puoli vuotta, kunnes itse ilmoittautui poliisille.