Ikäihmiset ovat osa perhehoitajan jokapäiväistä elämää – Kymenlaaksossa tahdotaan laajentaa toimintaa, johon kotihoito ei enää riittäisi

Perhehoito voi olla vaihtoehto silloin, kun yksin asuminen tai tehostettu asuminen eivät ole vaihtoehtoja. Kymenlaaksossa on jo kymmeniä perhehoitajia, mutta toimintaa aiotaan laajentaa ammatilliseksi.

Perhehoidossa hoitajasta ja asukkaasta tulee kuin perheenjäseniä. Ikäihminen saa kodinomaisen paikan, jossa voi elää turvallisesti. Kuvituskuva. Kuva: Yle / Tiina Grönroos

Ikäihmisten perhehoitoa aiotaan laajentaa Kymenlaaksossa.

Kun ikäihminen ei enää pärjää yksin kotona edes kotihoidon tuella, mutta ei kuitenkaan tarvitse tehostettua palveluasumista, perhehoito voi olla yksi palvelumuoto.

Perhehoito on ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Hoidon voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Tarkoitus on, että ikäihminen tulee osaksi perhearkea.

Hoitomuotoa voi käyttää myös esimerkiksi omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien toteutumiseen ja omaishoidon tukemiseen.

Viime vuonna perhehoidon piirissä oli 105 yli 65-vuotiasta kymenlaaksolaista asiakasta.

– Perhehoidon järjestäminen hoidettavan kotiin on erityisesti ikäihmisten keskuudessa kasvattanut suosiotaan siitä lähtien, kun lakiuudistus vuonna 2016 sen mahdollisti, Kymsoten koti-, asumis- ja hoivapalvelujen palveluketjun johtaja Anu Salonen kertoo.

Salosen mukaan perhehoidon lisäämiselle yhtenä palvelumuotona on Kymenlaaksossa ehdoton tarve.

Ammattimaiseksi toiminnaksi

Kymsote aikoo järjestää perhehoitajakoulutusta ja aloittaa oman pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen perhetoimintansa. Tarkoituksena on saada alueelle myös ammatillista perhehoitoa.

Perhehoitajan työhön ei tarvita alan koulutusta, mutta hoitajat valmennetaan tehtäviinsä. Ammatillisessa perhehoidossa hoitajia on vähintään kaksi, ja toisella on oltava alan koulutus.

Palkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti vähintään 826,90 euroa ja kulukorvausta vähintään 424,16 euroa kuussa.

Palkkio vaihtelee toiminnan luonteen ja hoidon tarpeen mukaan, ja korvaukset vaihtelevat jonkin verran asiakaskohtaisesti ja erityistarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi lyhytaikaisessa hoidossa palkkiot määrittyvät toisin.

Kymenlaaksossa toimii tällä hetkellä noin 44 perhehoitajaa, jotka hoitavat ikääntyneitä. Perhehoitajat toimivat toimeksiantosopimuksella, joita voi olla yksittäisellä hoitajalla useita.

– Kymenlaaksossa on järjestetty uusille perhehoitajille Ikis-perhehoidon valmennuksia ja valmennuksia on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä, Salonen kertoo.