Vanhat kaunat ja työpaikkakiusaaminen kaatoivat Hattulan organisaatiouudistuksen – hallinto-oikeus: luottamus puolueettomuuteen vaarantunut

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoo Matti Puotilan olleen esteellinen päättämään Hattulan organisaatiouudistuksesta, joka vaikutti teknisen johtajan Juha Prittisen asemaan.

Hattulan organisaatiouudistuksessa teknisen johtajan Juha Prittisen virka lakkautettiin. Prittisestä tehtiin kaavoituspäällikkö ennen kuin hänet irtisanottiin helmikuussa. Arkistokuva. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoo Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajana toimineen Matti Puotilan (kok.) puolueettomuuden vaarantuneen, kun hän oli päättämässä Hattulan kunnan organisaatiouudistuksesta ja siihen liittyvästä teknisen johtajan Juha Prittisen viran lakkauttamisesta.

Puotilan riitaisat välit Prittiseen tekivät hänestä jäävin. Siksi hallinto-oikeus kumosi Hattulan kunnanvaltuuston viime vuonna tekemät päätökset organisaatiouudistuksesta.

Hattulan valtuuston organisaatiouudistuspäätöksistä valittivat kunnanvaltuutetut Kaj Nordenswan (kesk.), Kari Ventola (kok., nykyisin PS) ja Ritva Viitala (kesk.), sekä Hattulan kunnan entinen toimistopäällikkö Arja Kauppi.

Yle on seurannut Hattulan hallinnollista kriisiä muun muassa näissä jutuissa:

Taustalla paljastukset väärinkäytöksistä ja työpaikkahäirintä

Puotilan ja Prittisen välit ovat olleet kireät jo pitkään. Puotila toimi Juha Prittisen esimiehenä Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä vuosina 1996–2001. Prittinen nosti tuolloin esille yksikön hankerahoitukseen ja johtamiseen liittyvät ongelmat. Puotila sai niistä sakkotuomion.

Prittinen valittiin Hattulan tekniseksi johtajaksi vuonna 2015. Matti Puotila nousi Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2017. Pian tämän jälkeen Prittinen katsoi joutuneensa Puotilan epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

Prittinen teki Puotilan toiminnasta työsuojeluilmoituksen. Oikeuden mukaan viranhaltijan luottamushenkilöstä tekemä työsuojeluilmoitus ei sinällään tee luottamushenkilöä esteelliseksi käsittelemään viranhaltijan asemaan vaikuttavia asioita. Hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että työsuojelupalaverista laaditusta muistiosta ja työsuojeluilmoituksen johdosta käydyissä neuvotteluissa ilmenevät seikat antavat ulkopuoliselle vaikutelman, että Puotilan ja Prittisen välit ovat olleet jo pidemmän aikaa riitaisat ja he suhtautuvat toisiinsa huomattavan kielteisesti. Myös kunnanhallitus on todennut muistiossaan, että häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kriteerit ovat täyttyneet.

Työsuojeluilmoituksessaan Prittinen kertoo Puotilan epäasiallisen käytöksen olleen mustamaalaamista, perättömän tai yksipuolisen tiedon levittämistä, toistuvaa ammattitaidon väheksymistä, sekä perusteettomien asiakasreklamaatioiden välittämistä ja levittämistä.

Puotilan jääviyden vuoksi Hattulan valtuuston viime vuoden kesäkuussa ja elokuussa tekemät päätökset syntyivät virheellisesti. Koska päätökset kumottiin Puotilan esteellisyyden vuoksi, hallinto-oikeus ei lausunut muista valitusperusteista.

Päätökset uudelleen käsittelyyn

Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtaja Ellen Rydbeck (kok.) arvioi, että nyt kumotut päätökset tulee ottaa uudelleen käsittelyyn.

– Meidän pitää myös selvittää, mitä tapahtui ja ottaa tästä oppia, ettei tämä toistu jatkossa. Aikataulusta on tarkoitus keskustella pian valtuuston puheenjohtajan ja muiden puheenjohtajien sekä viranhaltijoiden kanssa. Varmasti konsultoimme myös Kuntaliittoa siitä, mikä on oikea toimenpide.

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ensi viikolla. Matti Puotila kuuluu myös kunnanhallitukseen. Rydbeck ennakoi, että tällä kertaa hänen täytyy jäävätä itsensä.

Päätti myös virastapidättämisestä

Puotila oli myös Hattulan kunnanhallituksessa päättämässä Juha Prittisen ja rakennustarkastaja Jorma Immosen virasta pidättämisestä viime joulukuussa.

Kunnanhallitus epäili viranhaltijoiden todennäköisin syin syyllistyneen virkarikokseen tai muutoin menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti. Helmikuussa Hattulan elinvoimalautakunta irtisanoi Prittisen, samoin kuin Immosen.

Prittinen ja Immonen ovat valittaneet irtisanomisistaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut näitä valituksia.