Kotkan kaupunki kiristi verotustaan kasvavien terveysmenojen takia – kaupunginjohtaja Esa Sirviö Kymsoten säästölistasta: "Odotamme muitakin esityksiä"

Puolet Kymenlaakson kunnista varautuu kasvaviin terveyspalveluiden kustannuksiin korottamalla veroprosenttejaan. Kymenlaakson pienimmät kunnat Virolahti ja Miehikkälä nostavat veroprosenttejaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Kotkassa korotus on 0,5 prosenttiyksikköä.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö uskoo, ettei Kymsoten esittämä säästölista ole lopullinen. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Kotkan kaupunki varautuu terveydenhuollon kasvaviin kustannuksiin korottamalla veroprosenttia ensi vuonna.

Kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana tiukan äänestyksen jälkeen kiristää asukkaiden verotusta puolella prosenttiyksiköllä. Ensi vuoden tuloveroprosentti on 22.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviön mukaan veronkorotuksella varaudutaan osittain siihen, että kaupunki pystyy maksamaan yllättäen kohonneita sote-maksuosuuksia.

– Ehkä kaikkein merkittävin syy on kuitenkin se, että sillä varaudutaan myös hyvinvointialueuudistukseen ja sen jälkeiseen elämään.

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023. Silloin Kymsoten toiminta lakkaa ja tilalle perustetaan Kymenlaakson hyvinvointialue.

Säästölista

Kymsote pyysi tänä syksynä Kymenlaakson kunnilta miljoonien eurojen ennakoitua suurempia maksuosuuksia ensi vuodelle.

Kunnat eivät ehdotusta hyväksyneet, vaan päättivät tilata selvityksen Kymsoten taloudenpidosta.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö arvioi, ettei talousselvitys ehdi vaikuttamaan Kymsoten ja kuntien palvelusopimuksiin, joissa määritellään kuntien maksuosuudet ensi vuodelle.

– Selvitys lähtee toivottavasti liikkeelle tämän vuoden puolella, mutta käytännössä Kymsote joutuu esittämään palvelusopimukset kunnille, ja kuntien pitää hyväksyä palvelusopimukset ennen talousarvioitaan tai talousarvion yhteydessä, Sirviö sanoo.

Sittemmin Kymsote on ehdottanut kunnille aiempaa pienempiä korotuksia maksuosuuksiin. Tilalle tuli lähes 20 miljoonan euron säästölista, johon sote-kuntayhtymä oli koonnut ehdotuksia karsittavista palveluista.

Kymsote on esittänyt säästölistallaan esimerkiksi Elimäen terveyskeskuksen sulkemista. Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Kymsote esitti esimerkiksi karsivansa terveysasemia sekä lopettavansa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille ja mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavan Nuorten Matalan toiminnan.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö uskoo, ettei Kymsoten laatima leikkauslista ole lopullinen. Sirviön mukaan lista on vain yksi näkemys siitä, mitä kaikkea voitaisiin leikata.

– Se on vain ihan puhtaasti Kymsoten johdon näkemys siitä, mistä leikkauksia voisi tehdä. Odotamme, että sieltä tulee muitakin esityksiä, Esa Sirviö sanoo.

Kaksi osastoa mahdollisesti kiinni

Kymsoten talousjohtaja Helena Perämäki sanoo, että säästöohjelma on suunniteltu siten, että lakisääteiset palvelut voidaan turvata alueen asukkaille. Hänen mukaansa lakisääteisiä hoitoja ei karsita, mutta tiedossa voi olla esimerkiksi osastojen sulkuja.

– Talouden tasapainottamisohjelma sisältää mahdollisesti kahden osaston sulkemisen, sillä säästösyistä ensi vuoden talousarviosta on karsittu suunniteltua henkilöstöresurssien lisäystä, Helena Perämäki kertoo sähköpostitse.

Hän ei ota kantaa siihen, mitä osastoja suljettaisiin.

Kymsote on harkinnut kahden osaston sulkemista. Arkistokuva on Kymenlaakson keskussairaalan infektiopäivystyksestä keväältä 2020. Kuva: Tiina Karppi / Yle

Talousjohtajan mukaan esimerkiksi lomautukset tai irtisanomiset eivät tule kuuloonkaan Kymsotessa.

– Kuntayhtymässä ei voida lomauttaa tai vähentää henkilöstöä, koska tälläkään hetkellä kuntayhtymä ei saa palkattua palvelutoiminnan vaatimaa määrää omaa henkilöstöä, vaan tehtävien täyttämisessä joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa, jonka käyttö on omaa henkilöstöä kalliimpaa, Helena Perämäki sanoo.

Kymsoten valtuusto päättää talousarviosta 17. joulukuuta.

Kotka ei suostu jättikorotukseen

Kymsoten viimeisin ehdotus Kotkan maksuosuudeksi ensi vuodelle on 233,6 miljoonaa euroa. Tämä pitää sisällään Kymsoten omat säästöt. Edellinen esitys oli 240 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö aikoo laatia talousarvioesityksensä siltä pohjalta, että sote-palveluihin varataan ensi vuodelle 233,6 miljoonaa euroa.

Kotkan valtuusto päättää talousarviosta 13. joulukuuta. Kaupunginjohtajan mukaan talousarviota kasataan nyt uusiksi uuden veroprosentin mukaan. Hän uskoo, että säästöjä joudutaan etsimään veronkorotuksesta huolimatta.

– Todennäköisesti joudutaan tekemään joitakin tasapainottamistoimenpiteitä, jotka suuntautuvat enemmän vuosille 2023–2024, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö sanoo.

Sirviö ei osaa vielä sanoa, kuinka suuria tai millaisia säästöjä joudutaan tekemään.

– Toimenpiteet täytyy suhteuttaa siihen, miltä talouskokonaisuus kaupungissa näyttäytyy hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen. Valtionosuudet ja niiden leikkaus selviävät lopullisesti vasta ensi keväänä.

Esa Sirviö huomauttaa, että kaupungille koituva lopullinen lasku selviää vasta ensi vuoden lopussa, jolloin Kymsoten toiminta lakkaa.

Kymsotelle kertyneet alijäämät eli tappiot jaetaan Kymenlaakson kuntien kesken, ja loppulasku tulee kuntien maksettavaksi.

Puolet kunnista kiristää verotusta

Kotkan lisäksi myös Virolahti ja Miehikkälä nostavat veroprosenttejaan ensi vuonna. Molemmat kunnat korottavat tuloveroprosentteja 20,5 prosentista 21,5 prosenttin.

Pyhtään kunta pitää verotuksen ennallaan. Myös Kouvolassa kuntavero pysyy ennallaan eli 21,25 prosentissa.

Haminan kaupunginvaltuusto päätti tiistaina, että ensi vuonna veroprosentti pysyy ennallaan.